فرصت‌های شغلی

مسئول دفتر مدیریت

واحد اداری

مسئول دفتر مدیریت مستقیما زیرنظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل رادارد.

استخدام در بادصبا

شایستگی های شغلی

 • توانایی رهبری و مدیریت
 • توانایی تصمیم گیری
 • توانایی مدیریت موثر زمان
 • دقیق و توجه به جزئیات و حافظه فعال و قوی
 • توانایی حل مساله
 • روابط عمومی بالا

مهارت های تخصصی

 • تسلط بر نرم‌افزارهای Office
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • توانایی انجام مکاتبات اداری
 • توانایی گزارش دهی
 • آشنایی با ضوابط و مقررات اداری و اطلاعات پرسنلی

شرح وظایف

 • درک خط ‌مشی شرکت و همسو نمودن فعالیت‌های واحد/شرکت در رابطه با آن‌ها
 • تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی و گزارش دهی به مدیریت عامل
 • اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات اداری شرکت و کنترل اجرای آنها توسط پرسنل
 • پاسخ‌گویی به تلفن متقاضیان داخلی و خارجی
 • ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر عامل
 • تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها
 • و ..

ارسال درخواست

درخواست های بدون رزومه بررسی نخواهند شد