فرصت‌های شغلی

مسئول دفتر

واحد اداری

تحت نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت، کلیه امور مربوط به سازمان و امور پرسنل در جهت سازماندهی و نظم دهی به امور اداری شرکت در راستای بهینه سازی رویکرد سازمانی و بازدهی شرکت و کارکنان.

استخدام در بادصبا
مهارت های رفتاری :

 • درک نوشتاری و شفاهی
 • دارای روابط عمومی خوب و مناسب
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی مدیریت پرسنل
 • برقراری ارتباط و تبادل نظر با افراد
 • توانایی پیگیری تا حصول نتیجه
 • جدیت و دقت در کار
 • مسئولیت پذیر
 • دارای آرامش و صبر در زمان بروز مشکلات پیش بینی نشده


دانش پایه:

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • آشنایی با اصول مدیریت و سازمانی
 • داشتن آگاهی کافی در مورد سیستم ها و ساختارسازمانی
 • آشنایی با اینترنت و رایانه (Word, Excel, Outlook and PowerPoint)


دانش تکمیلی:

 • آشنایی با مهارتهای مدیریتی
 • آشنائی کامل با زبان انگلیسی
 • داشتن قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه حل های نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید
 • آشنایی با اخلاق حرفه ای

شرح وظایف :

 • تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با مدیریت
 • برقراری ارتباط تلفنی مدیریت با داخل و خارج و بالعكس
 • آمـاده کردن پیشـینه هـا و پرونـده هـای مربـوط بـه کمیسـیونها، نشسـتها و کمیسیونهایی که در دفتر مدیریت تشكیل میشود
 • آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشستها و جلساتیکه در دفتر مدیریت تشكیل میشود
 • راهنمایی ارباب رجوع مدیریت و هدایت آنها به واحدهای مربوطه
 • تعیین وقت برای ارباب رجوعانی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده
 • تهیـه پـیش نـویس برخـی از نامـه هـای اداری و مـتن تلفنگرامهـا بـرای مدیریت برحسب ضرورت
 • تهیه و تایپ پیش نویسها و گزارشات درصورت نیاز
 • تهیه گزارش از کارهای انجام شده
 • انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور مدیریت

ارسال درخواست

درخواست های بدون رزومه بررسی نخواهند شد