درخواست ثبت خیریه

دست در دست هم دهیم به مهر

خیرین ارجمند و مسئولین محترم موسسات خیریه
عمرتان پربرکت و گام‌هایتان در مسیر مهربانی استوار باد!
بادصبا در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف تسهیل فرآیند کمک‌رسانی و پرداخت وجوهات و کمک‌های مالی به موسسات خیریه‌، بستری را جهت گردهمایی خیریه‌ها فراهم نموده است. لذا از شما خیّر ارجمند دعوت می‌نماییم تا به جمع خیریه‌های بادصبا بپیوندید.

جهت درج نام موسسه خیریه خود در لیست خیریه‌های بادصبا، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

نام ارگان /سازمان صادر کننده مجوز را وارد کنید *

آیا تحت نظارت سازمان/ شخص خاصی هستید؟ *

آیا از خدمات آنلاین مجموعه های دیگری همانند باد صبا استفاده می کنید؟ *