خدمات پرداخت (بسته اینترنتی، قبوض، نیکوکاری و ...)

خدمات پرداخت (بسته اینترنتی، قبوض، نیکوکاری و ...)

چگونه می توانم موسسه خیریه خود را در بخش نیکوکاری بادصبا ثبت کنم؟

به استحضار می‌رسانیم هر خیریه پس از احراز مدارک ثبتی و ...

مبلغ از حسابم کسر شده اما خدمت برایم انجام نشده، چگونه وضعیت تراکنش پرداختی خودم را پیگیری کنم؟

پیگیری تراکنش های کاربران برای ما در الویت قرار دارد؛ شما میتوانید وضعیت ...