شیفت کاری

شیفت کاری

چگونه شیفت کاری تنظیم کنم؟

ابتدا توجه داشته باشید تیک بخش شیفت کاری (بالای صفحه سمت چپ) جهت تنظیم این ...