رکعت شمار

برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیمات رکعت شمار برنامه باد صبا می‌توانید سوالات درج شده در این بخش را به همراه پاسخ آن مشاهده کنید.

چرا رکعت شمار به درستی کار نمی‌کند؟

برای دستیابی به امکان رکعت شمار در برنامه مراحل زیر را ...