یادداشت و یادآوری

چگونه در برنامه باد صبا یادداشت‌های روزانه خود را ثبت کنیم؟ در این بخش به سوالات شما در رابطه با تنظیمات یادداشت و یادآوری برنامه پاسخ داده‌ایم.

چگونه یک یادآوری تنظیم کنم؟

با استفاده از منوی کشویی سمت راست > ابزارهای کاربردی > یادآوری > علامت ( + ) > انتخاب ...

چگونه از یادداشت و یادآوری هایی که ثبت کرده ام، پشتیبان بگیرم؟

در صفحه اصلی نرم افزار بادصبا > منوی کشویی سمت راست > ابزارهای کاربردی > یادآوری > آیکن پشتیبان‌گیری در بالای ...

چگونه یک یادداشت ثبت کنم؟

با استفاده از منوی کشویی سمت راست > ابزارهای کاربردی >  یادآوری – یادداشت  > علامت ...

چگونه صدای هشدار یادآوری تنظیم کنم؟

از داخل بادصبا منوی کشویی راست > تنظیمات > مدیریت برنامه > هشدار ...