تنظیمات افق

اگر می‌‌خواهید آیتم‌های تنظیمات افق را در برنامه خود تغییر دهید و سوالاتی در این باره برایتان پیش آمده است، پاسخ‌های مربوطه را در این بخش مشاهده کنید.

شهر من در لیست شهرهای پیش فرض برنامه نیست، چطور می توانم آن را به برنامه اضافه کنم؟

لطفا مراحل زیر را انجام دهید: منوی کشویی سمت راست > تنظیمات > مدیریت مکان و زمان ...

در بخش انتخاب شهر، شهر خارجی محل زندگی خودم را پیدا نکردم؟

از طریق منوی کشویی سمت راست برنامه > تنظیمات > مدیریت مکان و زمان > انتخاب ...