آهنگ زیبای اعتلای هر جامعه ای است

وحدت
1398/8/19
712107

مودت؛ دوستی و‌ وحدت زیباترین آهنگ و گلواژه برای هر رابطه یا همنشینی است
و به تعبیری برابری؛ برادری و وحدت از زیباترین واژه هایی است که در جامعه باعث همدلی شده و از دشمنی و خصومت می کاهد.
همه انسانها در اصل آفرینش یکسانند و اگر هم مسلک و هم کیش نباشند باز هم همنوع یکدیگرند و در سایه وحدت برابر و برادرند ...

با توجه به آیات قرآن کریم نیز درمی یابیم وحدت پویایی و یکپارچگی به همراه می آورد و سبب ساز رشد و بالندگی است؛ چنان که در سوره انفال آیه 46 می خوانیم: «از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و منازعه و اختلاف نکنید که سستی بر شما غلبه کرده، هیبتتان از دست خواهد رفت»
تاکید قرآن کریم بر وحدت با تکیه بر مشترکات عقیدتی؛ قبله مشترک و کتاب وحی است آنجا که در سوره آل عمران آیه ۱۰۳ می فرماید: «همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید»

با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای ارزشمند قرآنی در باب تکیه بر مشترکات میتوان قدم های محکمی در راستای تحقق وحدت برداشت.
وحدت در دیدگاه پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار نیز از مبرم ترین نیازهای جامعه اسلامی است؛ حضرت محمد (ص) مهاجرین و انصار را به میثاق اخوت و عقد برادری دعوت کرد و این چنین بود که گل بانگ وحدت برای اولین بار در مدینه طنین انداز شد و برکات آن سنگ بنای وحدت اسلامی گردید.

در طول تاریخ نیز مسلمانان در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در مسیر معطر وحدت؛ بر دشمنان فائق آمده و فتح و پیروزی را به واقع لمس کردند.
وحدت بین مسلمانان، عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق و اختلاف بوده و براستی مایه عزت مندی است.

امام علی (ع) فرمودند «دست خدا بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص تکرو، شکار شیطان است همانگونه که گوسفند تکرو، طعمه گرگ است»[1]

آری به واقع؛ وحدت، آهنگ هماهنگ قلب های مسلمانان و عظمت اسلامی است.

زهرا مرادوند
بادصبا
همراز سحرخیران، همراه برنامه ریزان


[1]. شرح نهج البلاغه، جلد 8، ص 112