کدام را پرداخت کنیم؟

میان دوره یا پایان دوره؟
1398/5/4
817327

اگر تلاشی برای پرداخت الکترونیک قبض خود با اپلیکیشن ها داشته اید حتما با عبارات میان دوره و پایان دوره مواجه شده اید.
شاید برای شما هم این پرسش پیش آمده باشد چرا مبلغ قبض میان دوره عموما عددی بیشتر از پایان دوره است؟

از نظر مخابرات و همراه اول هر ماه و یا دو ماه یک دوره محسوب می‌شود میزان کارکرد مشترک در این مدت به عنوان صورتحساب پایان دوره تعیین می شود. در حالیکه مبلغی که به عنوان میان دوره اعلام می شود کارکرد به روز مشترک از ابتدای دوره تا زمان استعلام است.

بنا بر اعلام اپراتور اول در صورتی که مشترکی هزینه‌های خود در میان دوره را پرداخت کرده و بعدها رقم قبض پایان دوره را نیز پرداخت کند، اضافه پرداخت او در قبض بعدی با عنوان بستانکاری به او بازگردانده خواهد شد.
برای حل این موضوع بهترین راه آن است که مشترکان بر اساس شرایط خود همواره به انتخاب پرداخت یکی از بازه های صدور قبض - میان دوره یا پایان دوره - بپردازند. 

البته طی اقدامی تشویقی توسط اپراتور همراه اول هدیه های جذابی هم برای شتاب در پرداخت ( پرداخت قبض تا 6ام هر ماه ) مطابق با تصویر زیر در نظر گرفته شده که ارزش توجه به مقوله استعلام و پرداخت قبوض این اپراتور رو بیشتر کرده است.

از اینرو بادصبا با فراهم آوردن استعلام قبوض تلفن ثابت و همراه اول دائمی گامی در جهت تکمیل خدمت رسانی به کاربران خود در حوزه پرداخت قبوض برداشته است تا دیگر نیازی به راه های جایگزین وجود نداشته باشد.

شما می توانید از طریق مراجعه به بخش خدمات پرداخت اقدام به استعلام و پرداخت قبض میان دوره و پایان دوره خود کنید.

اطلاعات پرداخت شما نیز در لیست تراکنش ها برای همیشه در دسترس خواهد بود.

بادصبا 
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان
www.badesaba.ir