لبیک یا حسین فقط راهپیمایی کردن نیست

راهپیمایی شکوهمند و حماسی اربعین
1398/7/22
676450

لبیک یا حسین فقط راهپیمایی کردن نیست، پیمودن راه سیدالشهدا (ع) هم هست.

در راهپیمایی شکوهمند و حماسی اربعین راه سیدالشهدا(ع) را با انجام این امور بپیماییم:
- امر به معروف و نهی از منکر
- حفظ وحدت و تقریب مذاهب
- اهتمام به نماز اول وقت و جماعت
- مکارم اخلاق (صبر، گذشت، تواضع، نظم)
- ترویج فرهنگ صرفه جویی
- حفظ محیط زیست و جمع آوری زباله

و از این امور بپرهیزیم:
- بی تفاوتی نسبت به انجام گناه
- دامن زدن به اختلافات مذاهب و قومیت ها
- بی توجهی به نماز اول وقت و جماعت
- رذائل اخلاقی (عجله، کینه توزی، تکبر، بی نظمی)
- ترویج تجمل و اسراف
- ریختن زباله و آلودگی و تخریب محیط زیست

این گونه می توانیم رضایت خداوند و حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ولی عصر (عج) را کسب نماییم.

«هیئت طریق الحسین (ع)»