تا خطه‌ی ری بوی تو آمد به مشام

میلاد ماه آسمان
1398/9/9
859093


از عوامل مؤثر در سعادت و موفقیت انسانها داشتن نیاکان شایسته است چرا که در سایه وجود چنین بستر مناسبی است که مقدمات پرورش انسانهای شایسته فراهم می‌گردد، حضرت عبدالعظیم علیه السلام از این موهبت و نعمت ارزشمند الهی برخوردار بودند. نسب ایشان با چهار واسطه به امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد.

ایشان در دانش و تقوا به منزلتی رسید که همواره مورد احترام و اعتماد امام معصوم زمان خویش بود.
منزلت ایشان به حدی بود که در طول عمر پر برکتشان هر یک از سه امام معاصر او (امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی (ع)) از وی راضی بودند و رفتار، عقاید و موضع گیری های او را تأیید می‌کردند و در بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را به ایشان ارجاع میدادند.


در بخشی از زیارت نامه ایشان آمده: سلام بر تو ای بنده شایسته و وارسته خدا
سلام بر تو ای اباالقاسم فرزند امام مجتبی(ع)
سلام بر تو ای که در زیارت تو امید پاداش زیارت سید الشهدا هست
خداوند میان ما و شما در بهشت آشنایی برقرار کند و ما را در گروه شما محشور گرداند.
با دوستی شما و بیزاری از دشمنانتان و تسلیم بودن در برابر خدا به شما تقرب می جوییم،
ای سرور من؛ برای ورود به بهشت شفیع من باش

حال که زُوّارت "کَمَن زارَ الحسين"
دست ما بُگذار در دست حسین
کربلا میخواهم ز تو عبدِ عظیم
حال که آبرو داری در نزْد حسین

محمد فتحی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان
www.badesaba.ir