سمبل تلاش و استقامت

جهاد کشاورزي
1398/3/27
764102

جهد و تلاش را که در هم بياميزي و کمر همت ببندي؛ با مراقبت و مداومت راه را مي يابي و هدايت مي شوي به مقصودي که از پي آن گام برداشته اي که اين وعده خداوند است به مجاهدان راهش «وَالَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا» - وکساني که در راه ما جهاد کنند ما آنها را به راه هاي خود هدايت مي کنيم.

چه زيبا است هنگامي كه كشاورز با غروب آفتاب، خسته از تلاش روزانه اما اميدوار از سر زمين باز مي گردد و کنار سفره اي مي نشيند که از رزق حلال و حاصل دسترنجش مي خورد و به خود مي بالد که توانسته با مدد از پروردگار و تلاش شبانه روزي محصولي را بپروراند که غذاي او و بسياري از همنوعانش شده است.
وزارت جهاد سازندگي با هدف محروميت ‌زدايي و آباداني در اقصي نقاط کشور با دستور امام خميني (ره) در تاريخ 27 خرداد ماه 1358 تشکيل شد و بعدها با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 1379 با وزرات کشاورزي ادغام شده و وزارت جهاد کشاورزي تشکيل گرديد.

تلفيق دو واژه جهاد و کشاورزي به خوبي بيانگر آن است که کشاورزي و زراعت جز با روحيه اي آکنده از تلاش و مجاهدت به ثمر نمي نشيند. کشاورزاني که امروز ديگر تنها نبوده و جواناني را يار و همراه خود مي بينند که به دانش روز مجهز و از تجربه بزرگان خود بهره جسته تا بتوانند با بهره برداري از خاک زرخيز و اقليم چهار فصل ايران، زمينه ساز خودکفايي و تامين امنيت غذايي و استقلال در توليد انواع محصولات و فرآورده هاي غذايي و کشاورزي گردند.
اهميت و ارزش کشاورزي در فرهنگ غني اسلام تا آنجا است که خدواند متعال در قرآن کريم بارها از کشاورزي سخن مي گويد و آنچنان ظريف و دقيق از آب و هوا و اقليم، آبياري، جوانه زدن دانه، آفات و بيماري ها سخن مي گويد كه هر محققي را به وجد مي آورد.

«و اوست كه از آسمان، آبي فرو فرستاد و بدان هر گونه گياه بر آورديم، و از آن جوانه سبز رويانديم و از آن دانه هاي در هم رسته بيرون آورديم، و از شكوفه خرما خوشه هاي دسترس و باغ هاي انگور و (درختان) زيتون و انار (پديد آورديم) كه همانند و ناهمانند هستند؛ به ميوه هاي آن چون ميوه دهد و برسد بنگريد؛ در اين براي اهل ايمان، مايه هاي عبرت است.» 

به راستي اوست که روياننده است.

مهدی احمدوند
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان