صنعتي با رداي فرهنگ و هويت

صنايع دستي؛ ایجاد ارزش افزوده
1398/3/20
540672


به گوشه و کنار خانه ايراني ها که نگاه کني هر نقطه مملو از نقش و نگاره هاي زيبايي است که حاصل دست هنرمندان اين مرز و بوم است که قرن ها فرهنگ و هنر آباء و اجدادي را در هم آميخته و سينه به سينه انتقال داده اند تا امروز صاحب ميراثي باشيم که هم رداي فرهنگ در بر دارد و هم نشاني است از هويتي که به آن افتخار مي کنيم.  

بته جقه هاي روي قاليچه قديمي مادربزرگ، 
کاسه و ليوان هاي سفالي که ديگر خيلي وقت است ظروف شيشه اي جايشان را در سفره ها گرفتنه اند، 
قابهاي خاتم کاري و معرق هاي زيبايي که دکوراسيون هر خانه اي را زيبا تر مي کنند 
يا تابلو فرش زيبايي که با يک قاب منبت کاري شده چوبي به ديوار خانه آويزان شده، 
هر جا که نگاه مي اندازي مظهري از زيبايي مي بيني که در عين ظرافت، 
نشان از قدمت و هويت تاريخي يک کشور و ملت بزرگ دارد؛ ايران عزيز ما. 

ده ژوئن سالروز تاسيس شوراي جهاني صنايع دستي در سال 1964 ميلادي به عنوان نهادي وابسته به يونسکو مصادف با 20 خرداد، روز جهاني صنايع دستي نامگذاري شده است که در کنار همه مناسبت هاي مذهبي، تاريخي، ملي و بين المللي، فرهنگ و هنر هم سهمي از تقويم ساليانه داشته باشد.
صنايع دستي به عنوان يکي از مصاديق مهم صنايع خلاق فرهنگي در دنياي امروزي ديگر تنها نمادي از زيبايي و هنر نيست بلکه تبديل به صنعتي شده که مي تواند پيشران اقتصاد مبتني بر خدمات بويژه در کشورهايي مثل ايران باشد که ميراثي ارزشمند، متنوع و غني دارند. 

توجه به هنرهاي اصيل ايراني و صنايع دستي بي همتاي کشور که زينت بخش موزه هاي معتبر جهان شده اند و در خانه همه دوستداران فرهنگ و هنر حداقل چند نمونه از آنها وجود دارد مي تواند علاوه بر حفاظت از اين سرمايه فرهنگي نياکان ما به رونق اقتصادي کشور نيز کمک شاياني بنمايد.
توسعه مشاغل خدماتي و افزايش درصد شاغلين در بخش خدمات از اهداف کلان اقتصادي کشور است که با کمترين سرمايه ثابت مي تواند موجب توليد ارزش افزوده بسيار قابل توجه شود و در شريط کنوني کشور که نرخ برابري پول ملي ما در برابر ارزهاي خارجي در پايين ترين سطح ممکن است اين تهديد را به فرصتي بي بديل تبديل کرده و ضمن تسهيل صادرات صنايع دستي، موجب ارزآوري قابل توجه براي کشور شود.
صنايع دستي همچنين علاوه بر افزايش سهم خدمات در توليد ناخالص ملي، پتانسيل ايجاد موج جديدي از کارآفريني در سطح کشور را نيز دارد و مي تواند نقشي ويژه در رونق توليد ملي ايفا کند. 
 
باد صبا روز جهاني صنايع دستي را به هنرمندان بي شمار اين مرز و بوم که حافظان ميراث معنوي چندين هزار ساله ايران هستند و با تلاش خود موجب استمرار حيات فرهنگي و تاريخي ايران شده اند تبريک مي گويد. 

سخن زين درازي چه بايد کشيد
هنر برتر از گوهر آمد پديد

مهدي احمدوند
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان