مبارک بادت این سال و همه سال

نوروز مبارک
1396/12/29
1622071

زمستان به سر رسید و بهار از روزنه نوروز سر رسید.

گل آورد و سبزه برایمان تا همداستان با رویش بی دریغ زمین و بارش شادی آفرین آسمان عاشق باشیم و مهربان.

لبخندی بی پایان،
دلی لبریز از شادی،
قلبی پر از نور
و روزهایی سرشار از موفقیت برایتان آرزو داریم.


مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است
خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است
به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی
این پیامی است که از دوست به یار آمده است
شاد باشید در این عید و در این سال جدید
آرزویی است که از دوست به یار آمده است

شاد و سلامت باشید
موج همراه