روزهایی سرشار از نیک بودن و نیک زیستن

قطره‌هایی که رودی شوند جاودانه!
1397/12/14
727709

امروز چهاردهمین روز از آخرین ماه سال، روز احسان و نیکوکاری و آغاز هفته‌ی نیکوکاریست. یکی از قرارهای سالانه‌ی زیبای مردم جامعه‌ی ما؛ برای آنکه لبخند در شب سال نو تا جای ممکن سهم لب‌های هر ایرانی باشد.
آیینی کهن در دین و فرهنگ ما، که در طول تاریخ شاید صورت عوض کرده باشد، اما سیرت کار نیکو همواره یگانه بوده است.
چه آن بزرگواری که صدها سال پیش شب‌ها کیسه‌ی انباشته از نان جو بر دوش می‌کشید تا سهم خانه‌ی هر نیازمند را از سیر خوابیدن قسمت کند، چه آن پدری که لباس‌های بلامصرف کودکانش را برای رفع شرمِ پدری دیگر روی دیوار مهربانی جا می‌گذارد و چه آن هموطنی که با استفاده از امکانات امروزی شاید با لمس چند دکمه روی صفحه‌ی تلفن همراهش در کاری نیک سهیم می‌شود؛ در پی یافتن گوهر دردانه‌ای در وجود خود هستند که شاید در طول سال و در هیاهو و دویدن‌های زندگی گمش کرده باشند؛ نیکوکاری.
از صفات زیبا و خاص انسانی که اگر بتوان تا جای ممکن میان دغدغه‌های روزمره فراموشش نکرد، رسیدن به جامعه‌ای سعادتمند چقدر نزدیک و باور کردنی است! نیکو بودن و نیکو ماندن اگر عادت همیشگی افراد یک جامعه باشد، و هر فرد تلاش کند مسئولیت خود در جامعه را به نیکوترین شکل ممکن انجام دهد، خیلی زود به جامعه‌ای خواهیم رسید بدون نیازمند به نیازهای اولیه‌ی زندگی. و در چنین جامعه‌ای هر روز، روز نیکوکاری خواهد بود. این یک رویا نیست، یک هدف است!
ما همسفران باد صبا نیز تلاش کرده‌ایم به سهم خودمان، قطره‌ای باشیم از این چشمه‌ی زیبای سالانه، به امید جاری شدن رود همیشگی نیک بودن و نیک زیستن.


در ادامه طبق وعده ای که داده بودیم سه مرکز خیریه ای که بیشترین تعداد مشارکت مردمی را از طریق بخش نیکوکاری این اپلیکیشن داشته اند به شرح زیر معرفی می گردند:

* موسسه حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی (تبسم) موضوع فعالیت: کمک به درمان، آموزش و مشاوره به بیماران مبتلا به سرطان 

* شیرخوارگاه حضرت علی اصغر موضوع فعالیت: نگهداری و تربیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست زیر سن 6 سال 

* خیریه جامع امام رئوف موضوع فعالیت: خیریه نگهداری از فرزندان بی سرپرست 

بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان