شب بيست و سوم رمضان

و ما ادرئک ما ليله القدر
1398/3/7
874924

شب بيست و سوم رمضان و آخرين شب قدر فرا رسيد شبي که بايد قدر دانست، چرا که چگونگي مرگ و زندگي، رزق و سعادت و شقاوت و ديگر امور آدميان در آن مقدر مي گردد و که داند شبهاي قدر سال ديگر بر اين بساط مهر و فضيلت خواهيم بود؟؟؟


و ما ادرئک ما ليله القدر
هيچ کس قدر آن نداند، شبي برتر از هزارماه، شب سعادت بندگي و قرب به الله، شب محو گناهان، شب نزول ملائکه و روح، شيطان را به بند کشند تا مانعي بين خدا و بنده نباشد، ملائکه فوج فوج براي سلام به مومنان فرو مي آيند، شبي سراسر سلامت و رحمت و نور و برکت.
شبي که از زمان رسول الله بوده و تا حيات مهدي عليه السلام ادامه خواهد داشت.
در اين دنياي فاني فرصتي ناب و طلايي پيش آمده و اعمال اين شب معيار ارزش گذاري انسان مي شود براي سراي باقي.
و چه چيز قدر و ارزش انسان را جز بندگي به اوج مي رساند. آنجا که بنده جز مطلوب خداي خويش ديگر چيزي نخواهد و دل از غير خدا خالي کند و در تمام اعمال رضايت او در نظرش آيد و بس.
بايد دست به آسمان بلند کرد و دعا کرد بايد حمدش گفت بر تمامي نعمتهاي نهان و آشکارش، بايد اعتراف کرد بر تمامي گناهان ريزو درشت، بايد آمرزش طلبيد از تمامي معاصي، و بايد خواست بندگي هميشگي اش را و رفع حاجات دانسته و ندانسته را و رفع تبعات گناهان و محو گناهان.
و صبح آغاز تنفس دوباره زندگي است و سبکبار...
دستانتان پر از رحمت خداوند باد.

اعظم زاهدی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان