امامت مهدی(عج)، فرصتی برای بینش مهدوی

امشب، مهدی (عج) ردای امامت بر تن می‌ کند
1399/8/4
569444

نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که شکوفه های عطرآگین عدل، عزت، ایثار و ایمان را  عالم‌گیر می‌کند.
خجسته شبی است که آخرین حجت خدا بر روی زمین ردای امامت و جامه پدر را  بر تن می کند.
موعودی نام آشنا که بند بند عبایش از جنس فداکاری  و ریسمان قبایش از تار و پود محبت محمد (ص) و عطر فاطمی است.

آری، این ثانیه‌ ها وام دار امامت کسی است که بلندای نگاهش به عدل‌گستری و  خشکاندن ریشه تبعیض و تحقیر است.


امشب آسمان آذین بندی ستارگان شده است به شعف امامت ابرمردی از تسبیح زرین آل طه که آمدنش براتی است برای گسترش مهربانی و ایمان...
پیامبر اسلام  فرموده است :
«در دولت او (امام مهدی (عج)) مردم آن چنان در رفاه و آسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است و مال به قدری فراوان می شود که هر کس نزد او بیاید اموال فراوانی را زیر پایش می ریزد»[1]

مهدی (عج) سیره‌اش، سوره مِهر است و حضورش تفسیر عدالت و آرامش دل های رنج دیده؛ او می‌آید تا تطمئن‌ القلوبی باشد به  جان‌های خسته و چشمان به راه مانده...
به امید روزی که ندای « انا المهدی...» اش در جهان طنین ‌انداز شود و عالمی از ظهورش به باور برسد.
این خجسته روز، فرصتی مغتنم برای تجدید بیعتی دوباره با صاحب ‌الزمان (عج) است و زمانی برای افزایش بینشمان نسبت به مهدویت و بصیرت علوی تا معنای انتظار را درک کنیم.
آغاز امامت مهدی فاطمه (عج) بر تارک جان شیعیان مبارک باد.

زهرا مرادوند
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان
www.badesaba.ir


[1]: کتاب الملاحم و الفتن ، ص141