شب شادی وشـــور و مهربانی است

یلدا مبارک
1396/9/30
611171

مراسم شب یلدا رسم دیرین ایرانیان است.دورهمی های شاد، خاطرات شیرین، شوخی های نمکین، انار، هندوانه، آجیل... 

امشب می توانیم فارغ از قیل و قال دنیا چند ساعتی دور هم باشیم و گل بگوییم و گل بشنویم و کیف کنیم. می توانیم دستبوس مادران مهربان و پدران قهرمان باشیم. کنار مادرمان بنشینیم و دستش را بگیریم در دستمان بعد هم یک قاچ هندوانه برای پدر ببریم و بنشینیم کنارش تا برایمان غزل های حافظ بخواند. فرصت خوبی است اگر در بین ما نیستند دعایشان کنیم و به یادشان باشیم...

امشب شب ریخت پاش است.
ریخت و پاش محبت برای همه کسانی که بودنشان برایمان ارزشمند است.
ای کاش هیچ چیز نتواند این شبها را از ما بگیرد.
ای کاش همیشه دلمان خوش باشد.
و از بودن کنار یکدیگر لذت ببریم. 

خوبیهای امشب کاملتر می شود اگر
دست تنهایی را بگیریم و در جمع خودمان مهمانش کنیم. دوستی، همسایه ای، مادر پیری هر کس که هست.
اگر برای آشتی پیش قدم شویم و اگر کدورتی هست با کسی، از دلش در بیاوریم
و اگر گرفتاری هست به شکرانه شادی امشبمان گره از کارش باز کنیم.

یلدا مبارک
موج همراه