شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

گویا تاریخ تکرار می‌شود
1398/8/14
503352

امروز عسکری به جهان دیده بسته است
قلب جهان و قطب زمان دل شکسته است

سامرا چند سالی بغض کرده بود، اینک این بغض ترکید، بغض سامرا از همان وقتی آغاز شد که خانه ی تحت محاصره امام در محله عسکر اسیر اختناق بود، کسی وارد خانه امام نمی‌شد مگر اینکه بیگانگان او را تحت نظر می گرفتند. از امروز شاید این چنگالهای اختناق شر خود را از اطراف این خانه مهجور بردارند اما چه برداشتنی؟ که همراه است با رفتن آقا و مولای خانه، اهل خانه دیگر جمال زیبای حسن بن علی را نمی بینند، امام حسن عسکری در سامرا غریب است همانگونه که امام حسن مجتبی در مدینه غریب بود، گویا تاریخ تکرار میشود که دو حسن آل محمد، اینگونه مظلومانه و غریبانه با سم جفا به شهادت می‌رسند. 
چشمان سامرا خون گریه می‌کند و این اندوهی است جانگداز که با امامت فرزند ایشان بلکه اندکی التیام یابد، اگر چه این داغ بر دلهای آزادگان آتش میزند ...
اما آخرین حجت خدا بر روی زمین آبی بر این آتش و مرهمی بر دلهای سوخته است ...


محمد فتحی
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان