اوقات شرعی به افق دورود
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی دورود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دورود

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دورود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0913:1016:5420:1220:3121:2500:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0914:1017:5421:1221:3222:2601:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0815:1118:5422:1322:3323:2702:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0816:1119:5523:1423:3400:2803:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0717:1120:5500:1500:3401:2904:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0718:1121:5501:1501:3502:3005:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0619:1122:5502:1602:3603:3106:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0620:1123:5503:1603:3604:3107:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0621:1100:5504:1704:3705:3208:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0522:1101:5505:1805:3806:3309:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0523:1202:5606:1806:3807:3410:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0500:1203:5607:1907:3908:3411:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0401:1204:5608:1908:4009:3512:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0402:1205:5609:2009:4010:3613:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0403:1206:5610:2110:4111:3714:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0404:1207:5611:2111:4112:3715:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0405:1308:5712:2212:4213:3816:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0406:1309:5713:2213:4214:3817:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0307:1310:5714:2314:4315:3918:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0308:1311:5715:2315:4316:4019:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0309:1312:5716:2316:4417:4020:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0310:1413:5817:2417:4418:4121:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0311:1414:5818:2418:4519:4122:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0312:1415:5819:2519:4520:4223:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0313:1416:5820:2520:4521:4200:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0314:1417:5821:2521:4622:4201:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0415:1518:5922:2622:4623:4302:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0416:1519:5923:2623:4600:4303:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0417:1520:5900:2600:4701:4304:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0418:1521:5901:2601:4702:4405:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0419:1522:5902:2702:4703:4406:25