اوقات شرعی به افق دورود
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی دورود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دورود

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دورود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0913:1016:5420:1220:3221:2600:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0914:1117:5421:1321:3222:2701:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0815:1118:5422:1322:3323:2702:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0816:1119:5523:1423:3400:2803:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0717:1120:5500:1500:3501:2904:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0718:1121:5501:1501:3502:3005:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0619:1122:5502:1602:3603:3106:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0620:1123:5503:1703:3704:3207:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0621:1100:5504:1704:3705:3208:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0522:1101:5505:1805:3806:3309:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0523:1202:5606:1806:3807:3410:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0500:1203:5607:1907:3908:3511:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0401:1204:5608:2008:4009:3512:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0402:1205:5609:2009:4010:3613:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0403:1206:5610:2110:4111:3714:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0404:1207:5611:2111:4112:3715:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0405:1308:5712:2212:4213:3816:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0406:1309:5713:2213:4214:3917:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0307:1310:5714:2314:4315:3918:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0308:1311:5715:2315:4316:4019:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0309:1312:5716:2416:4417:4020:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0310:1413:5817:2417:4418:4121:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0311:1414:5818:2418:4519:4122:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0312:1415:5819:2519:4520:4223:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0313:1416:5820:2520:4521:4200:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0414:1417:5821:2521:4622:4201:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0415:1518:5922:2622:4623:4302:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0416:1519:5923:2623:4600:4303:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0417:1520:5900:2600:4701:4304:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0418:1521:5901:2701:4702:4405:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0419:1622:5902:2702:4703:4406:25