اوقات شرعی به افق چالان چولان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی چالان چولان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چالان چولان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چالان چولان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1013:1116:5520:1320:3321:2700:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0914:1117:5521:1421:3322:2801:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0815:1118:5522:1422:3423:2802:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0816:1119:5523:1523:3500:2903:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0817:1120:5600:1600:3501:3004:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0718:1221:5601:1601:3602:3105:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0719:1222:5602:1702:3703:3206:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0620:1223:5603:1703:3804:3307:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0621:1200:5604:1804:3805:3308:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0622:1201:5605:1905:3906:3409:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0523:1202:5606:1906:3907:3510:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0500:1203:5707:2007:4008:3611:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0501:1204:5708:2008:4109:3612:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0402:1305:5709:2109:4110:3713:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0403:1306:5710:2210:4211:3814:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0404:1307:5711:2211:4212:3815:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0405:1308:5712:2312:4313:3916:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0406:1309:5813:2313:4314:4017:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0407:1410:5814:2414:4415:4018:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0408:1411:5815:2415:4416:4119:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0409:1412:5816:2416:4517:4120:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0410:1413:5817:2517:4518:4221:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0411:1414:5918:2518:4619:4222:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0412:1515:5919:2619:4620:4323:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0413:1516:5920:2620:4621:4300:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0414:1517:5921:2621:4722:4401:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0415:1519:0022:2722:4723:4402:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0416:1520:0023:2723:4700:4403:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0417:1621:0000:2700:4801:4404:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0418:1622:0001:2701:4802:4505:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0519:1623:0002:2802:4803:4506:25