اوقات شرعی به افق نورآباد لرستان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی نورآباد لرستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نورآباد لرستان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نورآباد لرستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1213:1517:0020:1820:3721:3200:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1214:1518:0021:1821:3822:3301:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1115:1519:0022:1922:3923:3402:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1116:1520:0023:2023:4000:3503:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1017:1521:0000:2000:4001:3604:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1018:1522:0001:2101:4102:3605:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0919:1523:0102:2202:4203:3706:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0920:1500:0103:2203:4204:3807:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0921:1601:0104:2304:4305:3908:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0822:1602:0105:2405:4406:4009:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0823:1603:0106:2406:4407:4010:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0800:1604:0107:2507:4508:4111:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0701:1605:0208:2508:4609:4212:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0702:1606:0209:2609:4610:4313:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0703:1707:0210:2610:4711:4314:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0704:1708:0211:2711:4712:4415:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0705:1709:0212:2712:4813:4516:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0606:1710:0213:2813:4814:4517:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0607:1711:0314:2814:4915:4618:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0608:1812:0315:2915:4916:4619:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0609:1813:0316:2916:5017:4720:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0610:1814:0317:3017:5018:4721:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0611:1815:0318:3018:5119:4822:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0612:1816:0419:3119:5120:4823:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0613:1917:0420:3120:5221:4900:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0614:1918:0421:3121:5222:4901:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0615:1919:0422:3222:5223:5002:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0616:1920:0523:3223:5300:5003:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0717:1921:0500:3200:5301:5004:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0718:2022:0501:3201:5302:5005:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0719:2023:0502:3302:5303:5106:28