اوقات شرعی به افق نورآباد لرستان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نورآباد لرستان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نورآباد لرستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1213:1517:0020:1820:3821:3200:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1214:1518:0021:1821:3822:3301:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1115:1519:0022:1922:3923:3402:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1116:1520:0023:2023:4000:3503:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1017:1521:0000:2000:4101:3604:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1018:1522:0001:2101:4102:3705:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0919:1523:0102:2202:4203:3706:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:0920:1600:0103:2203:4304:3807:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0821:1601:0104:2304:4305:3908:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0822:1602:0105:2405:4406:4009:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0823:1603:0106:2406:4507:4110:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:0800:1604:0107:2507:4508:4111:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0701:1605:0208:2508:4609:4212:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2619:0702:1606:0209:2609:4610:4313:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0703:1707:0210:2710:4711:4314:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0704:1708:0211:2711:4812:4415:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0605:1709:0212:2812:4813:4516:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0606:1710:0313:2813:4914:4517:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0607:1711:0314:2914:4915:4618:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0608:1812:0315:2915:5016:4719:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0609:1813:0316:2916:5017:4720:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0610:1814:0317:3017:5018:4821:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0611:1815:0418:3018:5119:4822:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0612:1816:0419:3119:5120:4823:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0613:1917:0420:3120:5221:4900:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0614:1918:0421:3121:5222:4901:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0615:1919:0422:3222:5223:5002:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0616:1920:0523:3223:5300:5003:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0717:1921:0500:3200:5301:5004:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0718:2022:0501:3301:5302:5105:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0719:2023:0502:3302:5303:5106:28