اوقات شرعی به افق سپید دشت
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سپید دشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سپید دشت

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سپید دشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1113:1116:5420:1220:3221:2500:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1014:1117:5421:1321:3222:2601:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1015:1118:5522:1322:3323:2702:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0916:1119:5523:1423:3400:2803:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0917:1120:5500:1500:3401:2904:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0818:1221:5501:1501:3502:2905:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0819:1222:5502:1602:3603:3006:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0720:1223:5503:1703:3604:3107:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0721:1200:5504:1704:3705:3208:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0722:1201:5605:1805:3806:3309:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0623:1202:5606:1806:3807:3310:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0600:1203:5607:1907:3908:3411:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0601:1304:5608:2008:4009:3512:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0602:1305:5609:2009:4010:3613:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0503:1306:5610:2110:4111:3614:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0504:1307:5611:2111:4112:3715:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0505:1308:5712:2212:4213:3716:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0506:1309:5713:2213:4214:3817:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0507:1410:5714:2314:4315:3918:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0508:1411:5715:2315:4316:3919:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0509:1412:5716:2316:4417:4020:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0510:1413:5817:2417:4418:4021:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0511:1414:5818:2418:4519:4122:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0512:1515:5819:2519:4520:4123:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0513:1516:5820:2520:4521:4200:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0514:1517:5821:2521:4622:4201:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0515:1518:5922:2622:4623:4202:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0516:1619:5923:2623:4600:4303:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0517:1620:5900:2600:4701:4304:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0518:1621:5901:2701:4702:4305:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0619:1623:0002:2702:4703:4306:26