اوقات شرعی به افق خرم آباد
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرم آباد

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2606:0713:1817:0220:3020:5021:4700:28
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2607:0714:1918:0321:3021:5022:4701:28
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2608:0815:1919:0322:3022:5123:4702:28
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2709:0816:1920:0323:3023:5100:4703:28
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2710:0817:1921:0300:3000:5101:4704:29
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2711:0918:2022:0401:3001:5102:4705:29
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2812:0919:2023:0402:3002:5103:4706:29
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2813:0920:2000:0403:3103:5104:4707:29
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2914:1021:2001:0404:3104:5105:4708:30
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2915:1022:2002:0405:3105:5106:4709:30
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3016:1123:2103:0506:3006:5107:4710:30
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3017:1100:2104:0507:3007:5108:4711:30
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3118:1101:2105:0508:3008:5109:4712:31
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3219:1202:2106:0509:3009:5010:4613:31
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3220:1203:2107:0510:3010:5011:4614:31
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3321:1304:2108:0511:3011:5012:4615:31
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3422:1305:2209:0612:3012:5013:4616:32
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3423:1406:2210:0613:2913:5014:4517:32
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3500:1407:2211:0614:2914:4915:4518:32
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3601:1508:2212:0615:2915:4916:4419:32
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3702:1609:2213:0616:2916:4917:4420:33
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3703:1610:2214:0617:2817:4818:4321:33
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3804:1711:2215:0618:2818:4819:4322:33
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3905:1712:2316:0619:2719:4720:4223:33
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4006:1813:2317:0720:2720:4721:4200:34
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4107:1914:2318:0721:2721:4622:4101:34
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1915:2319:0722:2622:4623:4002:34
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:2016:2320:0723:2623:4500:4003:34
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:2017:2321:0700:2500:4501:3904:34
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:2118:2322:0701:2501:4402:3805:35
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:2219:2323:0702:2402:4403:3706:35