اوقات شرعی به افق خرم آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرم آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خرم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1213:1316:5720:1520:3421:2800:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1114:1317:5721:1521:3522:2901:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1115:1318:5722:1622:3623:3002:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1016:1319:5723:1723:3700:3103:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1017:1420:5700:1700:3701:3204:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1018:1421:5801:1801:3802:3305:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0919:1422:5802:1902:3903:3406:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:0920:1423:5803:1903:3904:3407:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0821:1400:5804:2004:4005:3508:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0822:1401:5805:2105:4106:3609:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0823:1402:5806:2106:4107:3710:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0700:1503:5907:2207:4208:3711:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:0701:1504:5908:2208:4309:3812:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0702:1505:5909:2309:4310:3913:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2720:0703:1506:5910:2310:4411:4014:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0704:1507:5911:2411:4412:4015:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0605:1508:5912:2512:4513:4116:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0606:1610:0013:2513:4514:4117:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:0607:1611:0014:2514:4615:4218:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0608:1612:0015:2615:4616:4319:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0609:1613:0016:2616:4717:4320:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0610:1614:0017:2717:4718:4421:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2504:0611:1715:0118:2718:4819:4422:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2505:0612:1716:0119:2819:4820:4423:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0613:1717:0120:2820:4821:4500:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2507:0614:1718:0121:2821:4922:4501:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0615:1719:0122:2922:4923:4602:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0716:1820:0223:2923:4900:4603:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0717:1821:0200:2900:5001:4604:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0718:1822:0201:2901:5002:4605:27
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0719:1823:0202:3002:5003:4706:28