اوقات شرعی به افق چغلوندی
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی چغلوندی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغلوندی

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چغلوندی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1113:1216:5720:1420:3421:2800:24
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1014:1317:5721:1521:3522:2901:24
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1015:1318:5722:1622:3623:3002:24
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0916:1319:5723:1623:3600:3103:24
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0917:1320:5700:1700:3701:3204:24
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:0818:1321:5701:1801:3802:3305:24
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0819:1322:5702:1802:3803:3306:24
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:0820:1323:5703:1903:3904:3407:24
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:0721:1300:5804:2004:4005:3508:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0722:1301:5805:2005:4006:3609:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:0723:1402:5806:2106:4107:3710:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:0600:1403:5807:2107:4208:3711:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0601:1404:5808:2208:4209:3812:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2619:0602:1405:5809:2309:4310:3913:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0603:1406:5910:2310:4311:3914:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0504:1407:5911:2411:4412:4015:24
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0505:1508:5912:2412:4413:4116:24
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0506:1509:5913:2513:4514:4117:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0507:1510:5914:2514:4515:4218:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0508:1512:0015:2615:4616:4219:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0509:1513:0016:2616:4617:4320:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0510:1614:0017:2617:4718:4321:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0511:1615:0018:2718:4719:4422:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0512:1616:0019:2719:4820:4423:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0513:1617:0120:2820:4821:4500:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0514:1618:0121:2821:4822:4501:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0515:1719:0122:2822:4923:4502:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0516:1720:0123:2823:4900:4603:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0517:1721:0100:2900:4901:4604:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0618:1722:0201:2901:4902:4605:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0619:1823:0202:2902:5003:4706:27