اوقات شرعی به افق چغلوندی
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی چغلوندی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغلوندی

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی تیر ماه به افق چغلوندی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2406:0613:1817:0220:2920:5021:4700:27
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2407:0614:1818:0221:3021:5022:4701:27
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2508:0615:1819:0322:3022:5023:4702:27
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2509:0716:1820:0323:3023:5000:4703:27
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0717:1921:0300:3000:5001:4704:28
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2611:0718:1922:0301:3001:5102:4705:28
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2612:0819:1923:0302:3002:5103:4706:28
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2713:0820:1900:0403:3003:5104:4707:28
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:0821:1901:0404:3004:5105:4708:29
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2815:0922:2002:0405:3005:5106:4709:29
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:0923:2003:0406:3006:5007:4710:29
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2917:1000:2004:0407:3007:5008:4711:29
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:1001:2005:0508:3008:5009:4712:30
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:1102:2006:0509:3009:5010:4613:30
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3120:1103:2007:0510:3010:5011:4614:30
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:1204:2108:0511:2911:5012:4615:30
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3222:1205:2109:0512:2912:4913:4516:31
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3323:1306:2110:0513:2913:4914:4517:31
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3400:1307:2111:0514:2914:4915:4518:31
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3401:1408:2112:0615:2815:4916:4419:31
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3502:1409:2113:0616:2816:4817:4420:32
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3603:1510:2114:0617:2817:4818:4321:32
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3704:1611:2215:0618:2718:4719:4322:32
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3805:1612:2216:0619:2719:4720:4223:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3906:1713:2217:0620:2720:4721:4100:33
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3907:1714:2218:0621:2621:4622:4101:33
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4008:1815:2219:0622:2622:4623:4002:33
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4109:1916:2220:0623:2523:4500:3903:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4210:1917:2221:0600:2500:4401:3904:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4311:2018:2222:0601:2401:4402:3805:34
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4412:2119:2223:0602:2402:4303:3706:34