اوقات شرعی به افق چغلوندی
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی چغلوندی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغلوندی

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چغلوندی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1113:1216:5720:1420:3421:2800:24
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1014:1217:5721:1521:3522:2901:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1015:1318:5722:1622:3523:3002:24
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0916:1319:5723:1623:3600:3103:24
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0917:1320:5700:1700:3701:3204:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0818:1321:5701:1801:3802:3205:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0819:1322:5702:1802:3803:3306:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0820:1323:5703:1903:3904:3407:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0721:1300:5804:1904:4005:3508:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0722:1301:5805:2005:4006:3609:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0723:1402:5806:2106:4107:3610:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0600:1403:5807:2107:4108:3711:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0601:1404:5808:2208:4209:3812:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0602:1405:5809:2209:4310:3913:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0603:1406:5910:2310:4311:3914:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0504:1407:5911:2311:4412:4015:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0505:1508:5912:2412:4413:4016:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0506:1509:5913:2513:4514:4117:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0507:1510:5914:2514:4515:4218:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0508:1512:0015:2515:4616:4219:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0509:1513:0016:2616:4617:4320:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0510:1614:0017:2617:4718:4321:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0511:1615:0018:2718:4719:4422:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0512:1616:0019:2719:4820:4423:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0513:1617:0120:2720:4821:4500:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0514:1618:0121:2821:4822:4501:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0515:1719:0122:2822:4923:4502:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0516:1720:0123:2823:4900:4603:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0517:1721:0100:2900:4901:4604:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0618:1722:0201:2901:4902:4605:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0619:1723:0202:2902:5003:4706:27