اوقات شرعی به افق بابازید
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی بابازید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بابازید

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بابازید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1513:1616:5920:1720:3621:3000:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1514:1617:5921:1721:3722:3101:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1415:1618:5922:1822:3823:3202:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1416:1619:5923:1923:3800:3303:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1317:1620:5900:1900:3901:3304:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1318:1622:0001:2001:4002:3405:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1219:1623:0002:2102:4003:3506:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1220:1600:0003:2103:4104:3607:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1221:1701:0004:2204:4205:3708:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1122:1702:0005:2205:4206:3709:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1123:1703:0006:2306:4307:3810:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1100:1704:0007:2407:4408:3911:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1001:1705:0108:2408:4409:4012:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1002:1706:0109:2509:4510:4013:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1003:1807:0110:2510:4511:4114:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1004:1808:0111:2611:4612:4215:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1005:1809:0112:2612:4613:4216:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1006:1810:0113:2713:4714:4317:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:0907:1811:0214:2714:4715:4318:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0908:1812:0215:2815:4816:4419:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0909:1913:0216:2816:4817:4420:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0910:1914:0217:2917:4918:4521:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0911:1915:0218:2918:4919:4522:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0912:1916:0319:2919:5020:4623:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0913:2017:0320:3020:5021:4600:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0914:2018:0321:3021:5022:4701:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1015:2019:0322:3022:5123:4702:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1016:2020:0423:3123:5100:4703:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1017:2021:0400:3100:5101:4804:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1018:2122:0401:3101:5102:4805:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1019:2123:0402:3102:5203:4806:30