اوقات شرعی به افق قره ضیاءالدین
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی قره ضیاءالدین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره ضیاءالدین

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قره ضیاءالدین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1006:4513:2917:1420:1220:3221:2600:41
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0907:4414:2818:1421:1321:3322:2701:41
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0708:4315:2819:1422:1422:3423:2802:41
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0509:4116:2820:1423:1523:3500:2903:40
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0410:4017:2821:1500:1600:3601:3104:40
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0211:3918:2822:1501:1701:3702:3205:40
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0012:3719:2823:1502:1802:3803:3306:39
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5913:3620:2700:1503:1903:3904:3407:39
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5714:3521:2701:1604:2004:4005:3608:39
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5515:3422:2702:1605:2105:4106:3709:38
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5416:3223:2703:1606:2206:4207:3810:38
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5217:3100:2704:1607:2307:4408:3911:38
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5018:3001:2705:1608:2408:4509:4112:37
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4919:2902:2706:1709:2509:4610:4213:37
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4720:2803:2707:1710:2610:4711:4314:37
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4621:2704:2708:1711:2711:4812:4415:36
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4422:2605:2609:1712:2812:4913:4616:36
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4323:2506:2610:1813:2913:5014:4717:36
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4100:2307:2611:1814:3014:5115:4818:35
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4001:2208:2612:1815:3115:5216:4919:35
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3802:2109:2613:1816:3216:5317:5020:35
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3703:2010:2614:1817:3317:5418:5221:35
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3504:2011:2615:1918:3318:5519:5322:34
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3405:1912:2616:1919:3419:5620:5423:34
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3306:1813:2617:1920:3520:5621:5500:34
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3107:1714:2618:1921:3621:5722:5701:34
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3008:1615:2619:2022:3722:5823:5802:33
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2909:1516:2620:2023:3823:5900:5903:33
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2710:1417:2621:2000:3901:0002:0004:33
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2611:1418:2622:2001:4002:0103:0105:33
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2512:1319:2723:2002:4103:0204:0206:33