اوقات شرعی به افق بروجرد
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی بروجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجرد

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق بروجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2206:0513:1717:0220:2920:5021:4700:26
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0514:1718:0221:2921:5022:4701:26
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0515:1719:0222:3022:5023:4702:26
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0516:1820:0323:3023:5000:4703:26
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2310:0617:1821:0300:3000:5001:4704:27
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0618:1822:0301:3001:5002:4705:27
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2412:0619:1823:0302:3002:5003:4706:27
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0720:1800:0303:3003:5004:4707:27
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0721:1901:0404:3004:5005:4708:28
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0822:1902:0405:3005:5006:4709:28
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0823:1903:0406:3006:5007:4710:28
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0800:1904:0407:3007:5008:4711:28
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0901:1905:0408:3008:5009:4712:29
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0902:2006:0409:3009:5010:4613:29
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:1003:2007:0510:2910:5011:4614:29
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:1004:2008:0511:2911:5012:4615:29
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:1105:2009:0512:2912:4913:4516:30
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:1106:2010:0513:2913:4914:4517:30
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:1207:2011:0514:2814:4915:4518:30
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:1308:2012:0515:2815:4816:4419:30
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:1309:2113:0516:2816:4817:4420:31
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:1410:2114:0617:2717:4818:4321:31
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:1411:2115:0618:2718:4719:4322:31
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:1512:2116:0619:2719:4720:4223:31
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:1613:2117:0620:2620:4621:4100:32
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:1614:2118:0621:2621:4622:4101:32
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3908:1715:2119:0622:2522:4523:4002:32
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4009:1716:2120:0623:2523:4500:3903:32
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4110:1817:2121:0600:2400:4401:3904:32
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4211:1918:2122:0601:2401:4402:3805:33
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4312:1919:2123:0602:2302:4303:3706:33