اوقات شرعی به افق بروجرد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی بروجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجرد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بروجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0913:1216:5620:1420:3421:2800:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0914:1217:5621:1521:3522:2901:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0815:1218:5622:1522:3523:3002:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0816:1219:5723:1623:3600:3103:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0717:1220:5700:1700:3701:3204:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0718:1221:5701:1801:3802:3305:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0719:1222:5702:1802:3803:3406:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2713:0620:1223:5703:1903:3904:3407:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0621:1200:5704:1904:4005:3508:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:0522:1301:5705:2005:4006:3609:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2516:0523:1302:5806:2106:4107:3710:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0500:1303:5807:2107:4108:3711:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2418:0501:1304:5808:2208:4209:3812:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0402:1305:5809:2209:4310:3913:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0403:1306:5810:2310:4311:4014:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0404:1407:5911:2311:4412:4015:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0405:1408:5912:2412:4413:4116:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0406:1409:5913:2413:4514:4117:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0407:1410:5914:2514:4515:4218:24
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0408:1411:5915:2515:4616:4319:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0309:1513:0016:2616:4617:4320:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0310:1514:0017:2617:4718:4421:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0311:1515:0018:2718:4719:4422:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0312:1516:0019:2719:4820:4523:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0413:1517:0020:2720:4821:4500:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0414:1618:0121:2821:4822:4501:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0415:1619:0122:2822:4923:4602:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0416:1620:0123:2823:4900:4603:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0417:1621:0100:2900:4901:4604:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0418:1722:0101:2901:4902:4705:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0419:1723:0202:2902:5003:4706:26