اوقات شرعی به افق بروجرد
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی بروجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجرد

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بروجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1013:1216:5620:1420:3421:2800:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0914:1217:5621:1521:3422:2901:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0915:1218:5622:1522:3523:3002:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0816:1219:5723:1623:3600:3103:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0817:1220:5700:1700:3701:3204:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0718:1221:5701:1701:3702:3205:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0719:1222:5702:1802:3803:3306:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:0620:1223:5703:1903:3904:3407:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0621:1200:5704:1904:3905:3508:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:0622:1301:5705:2005:4006:3609:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0523:1302:5806:2106:4107:3610:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0500:1303:5807:2107:4108:3711:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0501:1304:5808:2208:4209:3812:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0402:1305:5809:2209:4310:3913:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0403:1306:5810:2310:4311:3914:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0404:1407:5911:2311:4412:4015:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0405:1408:5912:2412:4413:4116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0406:1409:5913:2413:4514:4117:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0407:1410:5914:2514:4515:4218:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0408:1411:5915:2515:4616:4219:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0309:1512:5916:2616:4617:4320:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0310:1514:0017:2617:4718:4321:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0311:1515:0018:2718:4719:4422:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0312:1516:0019:2719:4720:4423:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0413:1517:0020:2720:4821:4500:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0414:1618:0121:2821:4822:4501:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0415:1619:0122:2822:4923:4602:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0416:1620:0123:2823:4900:4603:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0417:1621:0100:2900:4901:4604:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0418:1622:0101:2901:4902:4705:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0419:1723:0202:2902:5003:4706:26