اوقات شرعی به افق بروجرد
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی بروجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجرد

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق بروجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0513:1717:0220:2920:5021:4700:26
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2207:0514:1718:0221:2921:5022:4701:26
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0515:1719:0222:3022:5023:4702:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0516:1820:0223:3023:5000:4703:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2310:0617:1821:0300:3000:5001:4704:27
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0618:1822:0301:3001:5002:4705:27
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0619:1823:0302:3002:5003:4706:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0720:1800:0303:3003:5004:4707:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0721:1901:0404:3004:5005:4708:28
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0722:1902:0405:3005:5006:4709:28
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0823:1903:0406:3006:5007:4710:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0800:1904:0407:3007:5008:4711:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0901:1905:0408:3008:5009:4712:29
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0902:2006:0409:3009:5010:4613:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:1003:2007:0510:2910:5011:4614:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:1004:2008:0511:2911:5012:4615:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:1105:2009:0512:2912:4913:4616:30
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:1106:2010:0513:2913:4914:4517:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:1207:2011:0514:2914:4915:4518:30
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:1208:2012:0515:2815:4816:4419:30
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:1309:2113:0516:2816:4817:4420:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:1410:2114:0617:2817:4818:4321:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:1411:2115:0618:2718:4719:4322:31
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:1512:2116:0619:2719:4720:4223:31
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:1513:2117:0620:2620:4621:4200:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:1614:2118:0621:2621:4622:4101:32
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1715:2119:0622:2522:4523:4002:32
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1716:2120:0623:2523:4500:4003:32
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1817:2121:0600:2400:4401:3904:32
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1918:2122:0601:2401:4402:3805:33
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:1919:2123:0602:2302:4303:3706:33