اوقات شرعی به افق شول آباد
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی شول آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شول آباد

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق شول آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2406:0513:1516:5820:2620:4621:4200:25
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2407:0514:1517:5921:2621:4622:4201:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0515:1618:5922:2622:4623:4302:25
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2509:0516:1619:5923:2623:4600:4303:25
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0617:1620:5900:2600:4601:4304:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0618:1621:5901:2601:4702:4305:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2612:0619:1623:0002:2602:4703:4306:26
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2613:0720:1700:0003:2603:4704:4307:26
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:0721:1701:0004:2604:4705:4308:27
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2715:0822:1702:0005:2605:4706:4309:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:0823:1703:0006:2606:4707:4210:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2817:0800:1704:0107:2607:4608:4211:27
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:0901:1805:0108:2608:4609:4212:28
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:0902:1806:0109:2609:4610:4213:28
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:1003:1807:0110:2610:4611:4214:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:1004:1808:0111:2611:4612:4115:28
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3222:1105:1809:0212:2512:4613:4116:29
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:1106:1810:0213:2513:4514:4117:29
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:1207:1911:0214:2514:4515:4018:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3401:1208:1912:0215:2515:4516:4019:29
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3502:1309:1913:0216:2416:4417:3920:30
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:1410:1914:0217:2417:4418:3921:30
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3604:1411:1915:0218:2418:4419:3822:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3705:1512:1916:0219:2319:4320:3823:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3806:1513:1917:0320:2320:4321:3700:30
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3907:1614:1918:0321:2221:4222:3601:31
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4008:1715:1919:0322:2222:4223:3602:31
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4109:1716:2020:0323:2223:4100:3503:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4210:1817:2021:0300:2100:4101:3404:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4211:1818:2022:0301:2001:4002:3405:31
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4312:1919:2023:0302:2002:3903:3306:32