اوقات شرعی به افق بشارت
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی بشارت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بشارت

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بشارت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0813:0816:5120:0820:2821:2100:21
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0813:0816:5120:0920:2821:2200:21
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0713:0816:5120:0920:2921:2300:21
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0713:0816:5120:1020:3021:2300:21
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0613:0816:5120:1120:3021:2400:21
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0613:0916:5120:1120:3121:2500:20
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0613:0916:5120:1220:3221:2600:20
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0513:0916:5120:1320:3221:2700:20
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0513:0916:5220:1320:3321:2700:20
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0513:0916:5220:1420:3421:2800:20
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0413:0916:5220:1420:3421:2900:20
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0413:0916:5220:1520:3521:3000:21
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0413:1016:5220:1620:3521:3000:21
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0313:1016:5220:1620:3621:3100:21
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0313:1016:5320:1720:3721:3200:21
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0313:1016:5320:1720:3721:3200:21
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0313:1016:5320:1820:3821:3300:21
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0313:1016:5320:1820:3821:3400:21
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0313:1116:5320:1920:3921:3400:21
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1116:5320:1920:3921:3500:21
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1116:5420:2020:4021:3500:21
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1116:5420:2020:4021:3600:21
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1116:5420:2020:4121:3600:22
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1216:5420:2120:4121:3700:22
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1216:5420:2120:4121:3700:22
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1216:5520:2120:4221:3800:22
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1216:5520:2220:4221:3800:22
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1216:5520:2220:4221:3800:22
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1316:5520:2220:4321:3900:23
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1316:5520:2320:4321:3900:23
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0313:1316:5620:2320:4321:3900:23