اوقات شرعی به افق بشارت
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بشارت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بشارت

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بشارت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0813:0816:5120:0820:2821:2100:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0814:0817:5121:0921:2922:2201:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0715:0818:5122:1022:2923:2302:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0716:0819:5123:1023:3000:2403:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0617:0820:5100:1100:3101:2504:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0618:0921:5101:1201:3102:2505:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0519:0922:5102:1202:3203:2606:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0520:0923:5203:1303:3304:2707:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0521:0900:5204:1304:3305:2808:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0422:0901:5205:1405:3406:2909:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0423:0902:5206:1506:3507:2910:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0400:0903:5207:1507:3508:3011:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0401:1004:5208:1608:3609:3112:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0302:1005:5209:1609:3610:3113:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0303:1006:5310:1710:3711:3214:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0304:1007:5311:1711:3712:3315:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0305:1008:5312:1812:3813:3316:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0306:1009:5313:1813:3814:3417:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0307:1110:5314:1914:3915:3418:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0308:1111:5315:1915:3916:3519:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0309:1112:5416:2016:4017:3620:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:0310:1113:5417:2017:4018:3621:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0311:1114:5418:2118:4119:3622:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0312:1215:5419:2119:4120:3723:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0313:1216:5420:2120:4121:3700:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0314:1217:5521:2221:4222:3801:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0315:1218:5522:2222:4223:3802:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0316:1319:5523:2223:4200:3803:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0317:1320:5500:2200:4301:3904:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0318:1321:5601:2301:4302:3905:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0319:1322:5602:2302:4303:3906:23