اوقات شرعی به افق الیگودرز
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی الیگودرز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق الیگودرز

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق الیگودرز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0713:0816:5120:0920:2921:2300:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0614:0817:5221:1021:2922:2301:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0615:0818:5222:1022:3023:2402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0516:0819:5223:1123:3100:2503:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0517:0820:5200:1200:3201:2604:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0518:0821:5201:1201:3202:2705:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0419:0822:5202:1302:3303:2806:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0420:0923:5203:1403:3404:2907:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0321:0900:5304:1404:3405:2908:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0322:0901:5305:1505:3506:3009:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0323:0902:5306:1606:3607:3110:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0200:0903:5307:1607:3608:3211:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0201:0904:5308:1708:3709:3212:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0202:1005:5309:1709:3710:3313:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0203:1006:5310:1810:3811:3414:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0204:1007:5411:1811:3912:3415:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0105:1008:5412:1912:3913:3516:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0106:1009:5413:1913:4014:3617:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0107:1010:5414:2014:4015:3618:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0108:1111:5415:2015:4116:3719:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:0109:1112:5516:2116:4117:3720:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:0110:1113:5517:2117:4118:3821:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0111:1114:5518:2218:4219:3822:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0112:1115:5519:2219:4220:3923:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0113:1216:5520:2220:4321:3900:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0114:1217:5621:2321:4322:3901:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0115:1218:5622:2322:4323:4002:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0116:1219:5623:2323:4400:4003:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0217:1320:5600:2400:4401:4004:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0218:1321:5701:2401:4402:4105:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0219:1322:5702:2402:4403:4106:22