اوقات شرعی به افق ازنا
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی ازنا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ازنا

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ازنا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0813:0916:5320:1020:3021:2400:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0714:0917:5321:1121:3122:2501:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0715:0918:5322:1222:3123:2502:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0616:0919:5323:1223:3200:2603:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0617:0920:5300:1300:3301:2704:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0518:0921:5301:1401:3302:2805:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0519:0922:5302:1402:3403:2906:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0420:1023:5303:1503:3504:3007:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2614:0421:1000:5404:1504:3505:3008:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0422:1001:5405:1605:3606:3109:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:0323:1002:5406:1706:3707:3210:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0300:1003:5407:1707:3708:3311:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2418:0301:1004:5408:1808:3809:3312:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0302:1005:5409:1809:3810:3413:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2320:0303:1106:5510:1910:3911:3514:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0204:1107:5511:1911:4012:3515:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0205:1108:5512:2012:4013:3616:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2223:0206:1109:5513:2013:4114:3717:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0207:1110:5514:2114:4115:3718:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0208:1211:5515:2115:4216:3819:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:0209:1212:5616:2216:4217:3820:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2103:0210:1213:5617:2217:4318:3921:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2104:0211:1214:5618:2318:4319:3922:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2105:0212:1215:5619:2319:4320:4023:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0213:1316:5720:2320:4421:4000:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0214:1317:5721:2421:4422:4101:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0215:1318:5722:2422:4423:4102:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0216:1319:5723:2423:4500:4103:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0217:1320:5700:2500:4501:4204:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0218:1421:5801:2501:4502:4205:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0319:1422:5802:2502:4503:4206:23