اوقات شرعی به افق چاف
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی چاف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاف

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چاف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5513:0616:5720:1620:3721:3600:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5514:0617:5721:1721:3822:3701:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5415:0618:5722:1822:3923:3802:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5416:0619:5823:1923:4000:3903:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5317:0620:5800:2000:4101:4004:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5318:0621:5801:2001:4102:4105:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5219:0622:5802:2102:4203:4206:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5220:0723:5803:2203:4304:4307:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5121:0700:5904:2204:4405:4408:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:5122:0701:5905:2305:4406:4409:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5023:0702:5906:2406:4507:4510:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:5000:0703:5907:2407:4608:4611:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:5001:0704:5908:2508:4709:4712:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4902:0706:0009:2609:4710:4813:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4903:0807:0010:2610:4811:4914:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4904:0808:0011:2711:4812:4915:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4905:0809:0012:2712:4913:5016:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4906:0810:0113:2813:5014:5117:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4807:0811:0114:2814:5015:5118:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4808:0912:0115:2915:5116:5219:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4809:0913:0116:2916:5117:5320:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4810:0914:0217:3017:5218:5321:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4811:0915:0218:3018:5219:5422:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:4812:0916:0219:3119:5320:5423:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4813:1017:0220:3120:5321:5500:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4814:1018:0321:3121:5322:5501:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4815:1019:0322:3222:5423:5502:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4816:1020:0323:3223:5400:5603:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:4917:1021:0300:3200:5401:5604:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4918:1122:0301:3301:5402:5605:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4919:1123:0402:3302:5503:5706:15