اوقات شرعی به افق چاف
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی چاف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاف

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چاف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:0616:5720:1620:3721:3500:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5514:0617:5721:1721:3822:3601:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5415:0618:5722:1822:3923:3802:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5416:0619:5723:1923:4000:3903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5317:0620:5800:1900:4001:4004:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5318:0621:5801:2001:4102:4105:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5219:0622:5802:2102:4203:4106:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:5220:0623:5803:2203:4304:4207:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:5121:0700:5904:2204:4405:4308:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:5122:0701:5905:2305:4406:4409:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:5023:0702:5906:2406:4507:4510:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:5000:0703:5907:2407:4608:4611:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0117:5001:0704:5908:2508:4609:4712:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:4902:0706:0009:2609:4710:4813:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0019:4903:0807:0010:2610:4811:4814:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4904:0808:0011:2711:4812:4915:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5921:4905:0809:0012:2712:4913:5016:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4906:0810:0113:2813:4914:5117:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4807:0811:0114:2814:5015:5118:13
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5800:4808:0812:0115:2915:5116:5219:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5801:4809:0913:0116:2916:5117:5220:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4810:0914:0217:3017:5218:5321:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4811:0915:0218:3018:5219:5422:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:4812:0916:0219:3119:5220:5423:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5705:4813:1017:0220:3120:5321:5500:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5706:4814:1018:0221:3121:5322:5501:14
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5707:4815:1019:0322:3222:5423:5502:14
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:4816:1020:0323:3223:5400:5603:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:4917:1021:0300:3200:5401:5604:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:4918:1122:0301:3301:5402:5605:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4919:1123:0402:3302:5503:5706:15