اوقات شرعی به افق ماسوله
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی ماسوله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماسوله

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق ماسوله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0405:5413:1617:0820:3820:5922:0100:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0406:5514:1618:0921:3822:0023:0101:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0407:5515:1619:0922:3823:0000:0102:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0408:5516:1720:0923:3800:0001:0103:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0509:5617:1721:0900:3801:0002:0104:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0510:5618:1722:0901:3802:0003:0105:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0611:5619:1723:1002:3803:0004:0106:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0612:5720:1700:1003:3804:0005:0107:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0713:5721:1801:1004:3805:0006:0108:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0714:5722:1802:1005:3806:0007:0109:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0815:5823:1803:1006:3807:0008:0110:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0916:5800:1804:1007:3808:0009:0111:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0917:5901:1805:1108:3808:5910:0012:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1018:5902:1906:1109:3809:5911:0013:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1120:0003:1907:1110:3710:5912:0014:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1221:0004:1908:1111:3711:5912:5915:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1222:0105:1909:1112:3712:5813:5916:25
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1323:0206:1910:1113:3713:5814:5817:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1400:0207:1911:1114:3614:5815:5818:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1501:0308:2012:1115:3615:5716:5719:26
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1602:0309:2013:1116:3616:5717:5720:26
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1703:0410:2014:1117:3517:5618:5621:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1804:0511:2015:1218:3518:5619:5522:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1905:0512:2016:1219:3419:5520:5523:27
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2006:0613:2017:1220:3420:5521:5400:27
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2107:0714:2018:1221:3321:5422:5301:27
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2208:0815:2019:1222:3322:5423:5202:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2309:0816:2020:1223:3223:5300:5203:28
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2410:0917:2021:1100:3100:5201:5104:28
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2511:1018:2022:1101:3101:5202:5005:28
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2712:1119:2123:1102:3002:5103:4906:28