اوقات شرعی به افق کوریه
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی کوریه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوریه

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق کوریه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0305:5413:1517:0820:3720:5922:0100:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0306:5414:1618:0821:3721:5923:0101:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0307:5415:1619:0822:3822:5900:0102:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0308:5416:1620:0923:3823:5901:0103:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0409:5517:1621:0900:3801:0002:0104:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0410:5518:1622:0901:3802:0003:0105:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0511:5519:1723:0902:3803:0004:0106:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0512:5620:1700:0903:3804:0005:0107:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0613:5621:1701:1004:3805:0006:0108:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0614:5722:1702:1005:3805:5907:0109:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0715:5723:1703:1006:3806:5908:0110:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0816:5800:1804:1007:3807:5909:0011:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0817:5801:1805:1008:3708:5910:0012:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0918:5902:1806:1009:3709:5911:0013:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1019:5903:1807:1010:3710:5911:5914:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1121:0004:1808:1111:3711:5812:5915:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1222:0005:1909:1112:3612:5813:5816:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1223:0106:1910:1113:3613:5814:5817:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1300:0207:1911:1114:3614:5715:5718:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1401:0208:1912:1115:3515:5716:5719:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1502:0309:1913:1116:3516:5617:5620:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1603:0310:1914:1117:3517:5618:5621:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1704:0411:1915:1118:3418:5519:5522:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1805:0512:1916:1119:3419:5520:5423:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1906:0613:2017:1120:3320:5421:5400:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2007:0614:2018:1121:3321:5422:5301:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2108:0715:2019:1122:3222:5323:5202:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2309:0816:2020:1123:3123:5300:5103:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2410:0817:2021:1100:3100:5201:5004:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2511:0918:2022:1101:3001:5102:4905:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2612:1019:2023:1102:3002:5003:4806:28