اوقات شرعی به افق فومن
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی فومن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فومن

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فومن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:0917:0020:2020:4121:3900:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5914:1018:0121:2121:4222:4001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:1019:0122:2122:4323:4102:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:1020:0123:2223:4300:4203:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5717:1021:0100:2300:4401:4304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:1022:0101:2401:4502:4405:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5619:1023:0202:2402:4603:4506:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:5520:1000:0203:2503:4604:4607:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5521:1001:0204:2604:4705:4708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5522:1002:0205:2705:4806:4809:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:5423:1103:0306:2706:4907:4910:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:5400:1104:0307:2807:4908:5011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5401:1105:0308:2908:5009:5012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0309:2909:5110:5113:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5303:1107:0310:3010:5111:5214:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:5304:1108:0411:3011:5212:5315:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5305:1209:0412:3112:5213:5316:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:5206:1210:0413:3113:5314:5417:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0323:5207:1211:0414:3214:5415:5518:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5208:1212:0515:3215:5416:5519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:5209:1213:0516:3316:5517:5620:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:5210:1314:0517:3317:5518:5621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0203:5211:1315:0518:3418:5619:5722:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5212:1316:0619:3419:5620:5723:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5213:1317:0620:3520:5621:5800:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5214:1318:0621:3521:5722:5801:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5215:1419:0622:3522:5723:5902:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5216:1420:0623:3623:5700:5903:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5217:1421:0700:3600:5801:5904:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:5318:1422:0701:3601:5803:0005:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:5319:1523:0702:3602:5804:0006:19