اوقات شرعی به افق لیسار
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی لیسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لیسار

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لیسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5913:1117:0320:2320:4521:4400:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5814:1118:0421:2421:4622:4501:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5815:1119:0422:2522:4623:4602:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5716:1120:0423:2623:4700:4703:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5717:1121:0400:2700:4801:4804:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5618:1222:0501:2701:4902:4905:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5519:1223:0502:2802:5003:5006:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5520:1200:0503:2903:5004:5107:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5521:1201:0504:3004:5105:5208:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5422:1202:0505:3005:5206:5309:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5423:1203:0606:3106:5307:5410:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5300:1204:0607:3207:5308:5511:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5301:1205:0608:3208:5409:5512:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5302:1306:0609:3309:5510:5613:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5203:1307:0710:3310:5511:5714:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5204:1308:0711:3411:5612:5815:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5205:1309:0712:3512:5713:5916:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:5206:1310:0713:3513:5714:5917:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5207:1411:0814:3614:5816:0018:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:5208:1412:0815:3615:5817:0119:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:5109:1413:0816:3716:5918:0120:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:5110:1414:0817:3717:5919:0221:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:5111:1415:0918:3819:0020:0222:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:5112:1516:0919:3820:0021:0323:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:5113:1517:0920:3821:0022:0300:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:5114:1518:0921:3922:0123:0401:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:5115:1519:0922:3923:0100:0402:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:5216:1520:1023:3900:0201:0403:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:5217:1621:1000:4001:0202:0504:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5218:1622:1001:4002:0203:0505:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5219:1623:1002:4003:0204:0506:19