اوقات شرعی به افق تالش
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تالش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تالش

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تالش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1406:0013:1117:0320:2320:4421:4300:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5914:1118:0321:2421:4522:4401:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5815:1119:0422:2422:4623:4502:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5816:1120:0423:2523:4700:4603:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5717:1121:0400:2600:4701:4704:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5718:1222:0401:2701:4802:4805:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5619:1223:0402:2802:4903:4906:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5620:1200:0503:2803:5004:5007:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5521:1201:0504:2904:5005:5108:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5522:1202:0505:3005:5106:5209:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5423:1203:0506:3006:5207:5310:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5400:1204:0607:3107:5308:5411:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5401:1305:0608:3208:5309:5512:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5302:1306:0609:3209:5410:5513:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5303:1307:0610:3310:5511:5614:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5304:1308:0711:3311:5512:5715:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5305:1309:0712:3412:5613:5816:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5206:1310:0713:3513:5614:5817:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5207:1411:0714:3514:5715:5918:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5208:1412:0715:3615:5817:0019:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5209:1413:0816:3616:5818:0020:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5210:1414:0817:3717:5919:0121:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5211:1415:0818:3718:5920:0122:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5212:1516:0819:3719:5921:0223:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5213:1517:0920:3821:0022:0200:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5214:1518:0921:3822:0023:0301:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5215:1519:0922:3923:0100:0302:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5216:1520:0923:3900:0101:0403:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5217:1621:1000:3901:0102:0404:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5218:1622:1001:3902:0103:0405:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5319:1623:1002:4003:0204:0406:20