اوقات شرعی به افق تالش
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تالش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تالش

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تالش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5913:1117:0320:2320:4421:4300:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5914:1118:0321:2421:4522:4401:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5815:1119:0422:2522:4623:4502:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5816:1120:0423:2523:4700:4603:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5717:1121:0400:2600:4801:4704:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5618:1222:0401:2701:4802:4805:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5619:1223:0402:2802:4903:4906:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5520:1200:0503:2803:5004:5007:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5521:1201:0504:2904:5105:5108:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:5522:1202:0505:3005:5106:5209:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:5423:1203:0506:3106:5207:5310:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5400:1204:0607:3107:5308:5411:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:5401:1305:0608:3208:5409:5512:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5302:1306:0609:3209:5410:5613:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:5303:1307:0610:3310:5511:5614:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:5304:1308:0711:3411:5512:5715:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:5205:1309:0712:3412:5613:5816:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5206:1310:0713:3513:5714:5917:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:5207:1411:0714:3514:5715:5918:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:5208:1412:0815:3615:5817:0019:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5209:1413:0816:3616:5818:0020:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:5210:1414:0817:3717:5919:0121:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:5211:1415:0818:3718:5920:0222:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:5212:1516:0819:3820:0021:0223:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:5213:1517:0920:3821:0022:0300:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:5214:1518:0921:3822:0023:0301:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:5215:1519:0922:3923:0100:0302:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5216:1620:0923:3900:0101:0403:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5217:1621:1000:3901:0102:0404:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:5218:1622:1001:3902:0203:0405:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:5319:1623:1002:4003:0204:0406:20