اوقات شرعی به افق گوراب زرمیخ
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی گوراب زرمیخ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوراب زرمیخ

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گوراب زرمیخ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0013:1017:0120:2020:4121:4000:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5914:1018:0121:2121:4222:4101:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:1019:0122:2222:4323:4202:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5816:1020:0223:2323:4400:4303:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5717:1021:0200:2300:4501:4404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5718:1022:0201:2401:4502:4505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5619:1023:0202:2502:4603:4606:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:5620:1000:0203:2603:4704:4707:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5521:1101:0304:2604:4805:4708:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5522:1102:0305:2705:4806:4809:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:5423:1103:0306:2806:4907:4910:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5400:1104:0307:2807:5008:5011:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5401:1105:0308:2908:5009:5112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0518:5302:1106:0409:3009:5110:5213:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5303:1207:0410:3010:5211:5214:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:5304:1208:0411:3111:5212:5315:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5305:1209:0412:3112:5313:5416:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:5306:1210:0513:3213:5414:5517:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5207:1211:0514:3214:5415:5518:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5208:1212:0515:3315:5516:5619:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:5209:1313:0516:3316:5517:5720:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:5210:1314:0617:3417:5618:5721:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5211:1315:0618:3418:5619:5822:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5212:1316:0619:3519:5620:5823:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5213:1417:0620:3520:5721:5900:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5214:1418:0621:3521:5722:5901:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:5215:1419:0722:3622:5823:5902:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5216:1420:0723:3623:5801:0003:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5217:1421:0700:3600:5802:0004:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5318:1522:0701:3701:5803:0005:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:5319:1523:0802:3702:5904:0106:19