اوقات شرعی به افق خوی
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی خوی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوی

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق خوی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1106:0613:3217:2820:5821:2022:2400:35
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1107:0714:3218:2821:5822:2023:2401:35
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1208:0715:3319:2822:5823:2100:2402:35
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1209:0716:3320:2823:5800:2101:2503:35
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1210:0817:3321:2800:5801:2102:2504:35
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1311:0818:3322:2901:5802:2103:2505:36
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1312:0819:3323:2902:5803:2104:2406:36
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1413:0920:3400:2903:5804:2105:2407:36
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1514:0921:3401:2904:5805:2106:2408:37
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1515:1022:3402:2905:5806:2107:2409:37
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1616:1023:3403:2906:5807:2008:2410:37
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1717:1100:3404:3007:5808:2009:2411:37
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1718:1101:3505:3008:5809:2010:2312:38
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1819:1202:3506:3009:5810:2011:2313:38
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1920:1203:3507:3010:5711:2012:2214:38
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2021:1304:3508:3011:5712:1913:2215:39
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2122:1305:3509:3012:5713:1914:2116:39
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2223:1406:3510:3013:5714:1915:2117:39
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2300:1507:3611:3014:5615:1816:2018:39
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2401:1508:3612:3015:5616:1817:2019:40
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2502:1609:3613:3016:5517:1718:1920:40
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2603:1710:3614:3017:5518:1719:1821:40
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2704:1711:3615:3018:5419:1620:1822:41
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2805:1812:3616:3019:5420:1621:1723:41
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2906:1913:3617:3020:5321:1522:1600:41
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3007:1914:3618:3021:5322:1423:1501:41
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3108:2015:3619:3022:5223:1400:1402:42
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3209:2116:3620:3023:5200:1301:1403:42
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3410:2217:3721:3000:5101:1202:1304:42
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3511:2318:3722:3001:5002:1203:1205:43
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3612:2319:3723:3002:5003:1104:1106:43