اوقات شرعی به افق ضیابر
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی ضیابر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ضیابر

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ضیابر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5913:1017:0120:2120:4221:4000:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5814:1018:0121:2121:4222:4101:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:1019:0122:2222:4323:4202:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5716:1020:0223:2323:4400:4303:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5717:1021:0200:2400:4501:4404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:1022:0201:2401:4602:4505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5619:1023:0202:2502:4603:4606:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5520:1000:0303:2603:4704:4707:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5521:1001:0304:2704:4805:4808:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5422:1102:0305:2705:4906:4909:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5423:1103:0306:2806:4907:5010:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5400:1104:0307:2907:5008:5111:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5301:1105:0408:2908:5109:5112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5302:1106:0409:3009:5110:5213:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5303:1107:0410:3010:5211:5314:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5204:1208:0411:3111:5312:5415:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5205:1209:0512:3212:5313:5516:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5206:1210:0513:3213:5414:5517:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5207:1211:0514:3314:5415:5618:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:5208:1212:0515:3315:5516:5719:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5209:1313:0616:3416:5517:5720:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0102:5210:1314:0617:3417:5618:5821:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5211:1315:0618:3518:5619:5822:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5212:1316:0619:3519:5720:5923:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:5213:1317:0620:3520:5721:5900:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:5214:1418:0721:3621:5823:0001:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5215:1419:0722:3622:5800:0002:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:5216:1420:0723:3623:5801:0003:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:5217:1421:0700:3700:5902:0104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5218:1422:0801:3701:5903:0105:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5219:1523:0802:3702:5904:0106:19