اوقات شرعی به افق ضیابر
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی ضیابر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ضیابر

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ضیابر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5913:1017:0120:2120:4221:4000:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5814:1018:0121:2221:4322:4101:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5815:1019:0222:2222:4323:4202:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5716:1020:0223:2323:4400:4303:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5717:1021:0200:2400:4501:4404:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:1022:0201:2501:4602:4505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5619:1023:0202:2502:4703:4606:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5520:1000:0303:2603:4704:4707:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5521:1101:0304:2704:4805:4808:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:5422:1102:0305:2705:4906:4909:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5423:1103:0306:2806:5007:5010:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1104:0307:2907:5008:5111:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:5301:1105:0408:2908:5109:5212:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5302:1106:0409:3009:5210:5213:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:5303:1107:0410:3110:5211:5314:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1208:0411:3111:5312:5415:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:5205:1209:0512:3212:5313:5516:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5206:1210:0513:3213:5414:5517:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:5207:1211:0514:3314:5515:5618:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:5208:1212:0515:3315:5516:5719:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5209:1313:0616:3416:5617:5720:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5210:1314:0617:3417:5618:5821:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:5211:1315:0618:3518:5719:5822:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:5212:1316:0619:3519:5720:5923:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:5213:1317:0720:3520:5721:5900:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:5214:1418:0721:3621:5823:0001:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:5215:1419:0722:3622:5800:0002:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:5216:1420:0723:3623:5801:0003:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:5217:1421:0700:3700:5902:0104:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:5218:1522:0801:3701:5903:0105:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1523:0802:3702:5904:0106:19