اوقات شرعی به افق صومعه سرا
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی صومعه سرا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صومعه سرا

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صومعه سرا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5913:0917:0120:2020:4121:3900:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5914:0918:0121:2121:4222:4001:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:1019:0122:2222:4323:4102:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5716:1020:0123:2223:4300:4203:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5717:1021:0100:2300:4401:4304:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:1022:0201:2401:4502:4405:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5619:1023:0202:2502:4603:4506:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:5520:1000:0203:2503:4704:4607:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5521:1001:0204:2604:4705:4708:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5422:1002:0205:2705:4806:4809:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5423:1103:0306:2706:4907:4910:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5400:1104:0307:2807:4908:5011:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5301:1105:0308:2908:5009:5112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5302:1106:0309:2909:5110:5113:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5303:1107:0410:3010:5111:5214:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5304:1108:0411:3011:5212:5315:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5205:1209:0412:3112:5313:5416:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:5206:1210:0413:3213:5314:5417:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5207:1211:0514:3214:5415:5518:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5208:1212:0515:3315:5416:5619:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:5209:1213:0516:3316:5517:5620:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0102:5210:1314:0517:3317:5518:5721:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5211:1315:0518:3418:5619:5722:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5212:1316:0619:3419:5620:5823:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5213:1317:0620:3520:5721:5800:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5214:1318:0621:3521:5722:5901:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:5215:1419:0622:3522:5723:5902:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5216:1420:0723:3623:5800:5903:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5217:1421:0700:3600:5802:0004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5218:1422:0701:3601:5803:0005:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5219:1423:0702:3702:5804:0006:19