اوقات شرعی به افق شیخ محله گیلان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی شیخ محله گیلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیخ محله گیلان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیخ محله گیلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5913:0917:0020:2020:4121:3900:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5814:0918:0021:2021:4122:4001:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5715:0919:0122:2122:4223:4102:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5716:0920:0123:2223:4300:4203:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5617:0921:0100:2300:4401:4304:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:0922:0101:2301:4502:4405:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5519:1023:0102:2402:4503:4506:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5520:1000:0203:2503:4604:4607:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5421:1001:0204:2604:4705:4708:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5422:1002:0205:2605:4806:4809:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5323:1003:0206:2706:4807:4910:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5300:1004:0307:2807:4908:4911:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5301:1005:0308:2808:5009:5012:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5202:1106:0309:2909:5010:5113:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5203:1107:0310:2910:5111:5214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5204:1108:0311:3011:5212:5315:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5205:1109:0412:3112:5213:5316:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5206:1110:0413:3113:5314:5417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5107:1111:0414:3214:5315:5518:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:5108:1212:0415:3215:5416:5519:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5109:1213:0516:3316:5417:5620:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5110:1214:0517:3317:5518:5721:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5111:1215:0518:3418:5519:5722:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5112:1216:0519:3419:5620:5823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:5113:1317:0620:3420:5621:5800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:5114:1318:0621:3521:5722:5801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5115:1319:0622:3522:5723:5902:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:5116:1320:0623:3523:5700:5903:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:5117:1421:0600:3600:5802:0004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5218:1422:0701:3601:5803:0005:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5219:1423:0702:3602:5804:0006:18