اوقات شرعی به افق بازار جمعه
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی بازار جمعه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بازار جمعه

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بازار جمعه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:0917:0020:2020:4121:3900:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5814:0918:0021:2121:4222:4001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:0919:0122:2122:4223:4102:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:0920:0123:2223:4300:4203:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5617:1021:0100:2300:4401:4304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:1022:0101:2401:4502:4405:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5519:1023:0202:2402:4603:4506:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5520:1000:0203:2503:4604:4607:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5521:1001:0204:2604:4705:4708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5422:1002:0205:2605:4806:4809:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5423:1003:0206:2706:4907:4910:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1004:0307:2807:4908:5011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5301:1105:0308:2808:5009:5012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5302:1106:0309:2909:5110:5113:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5303:1107:0310:3010:5111:5214:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1108:0411:3011:5212:5315:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5205:1109:0412:3112:5213:5316:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5206:1210:0413:3113:5314:5417:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5207:1211:0414:3214:5415:5518:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5208:1212:0415:3215:5416:5519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5209:1213:0516:3316:5517:5620:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5110:1214:0517:3317:5518:5721:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5111:1315:0518:3418:5519:5722:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5112:1316:0519:3419:5620:5823:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5113:1317:0620:3420:5621:5800:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5214:1318:0621:3521:5722:5801:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5215:1319:0622:3522:5723:5902:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5216:1420:0623:3523:5700:5903:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5217:1421:0700:3600:5801:5904:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1422:0701:3601:5803:0005:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1423:0702:3602:5804:0006:19