اوقات شرعی به افق نصیرمحله
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی نصیرمحله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نصیرمحله

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نصیرمحله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5913:0917:0020:2020:4021:3900:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5914:0918:0021:2021:4122:4001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5815:0919:0122:2122:4223:4102:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5816:1020:0123:2223:4300:4203:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5717:1021:0100:2300:4401:4304:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5718:1022:0101:2301:4502:4405:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5619:1023:0102:2402:4503:4506:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:5620:1000:0203:2503:4604:4507:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5521:1001:0204:2504:4705:4608:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:5522:1002:0205:2605:4706:4709:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:5423:1003:0206:2706:4807:4810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:5400:1104:0207:2707:4908:4911:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0617:5401:1105:0308:2808:5009:5012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0518:5302:1106:0309:2909:5010:5113:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0519:5303:1107:0310:2910:5111:5114:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:5304:1108:0311:3011:5112:5215:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0421:5305:1109:0412:3012:5213:5316:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:5306:1210:0413:3113:5314:5317:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0323:5207:1211:0414:3214:5315:5418:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0300:5208:1212:0415:3215:5416:5519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:5209:1213:0516:3216:5417:5520:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:5210:1214:0517:3317:5518:5621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0203:5211:1315:0518:3318:5519:5622:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:5212:1316:0519:3419:5620:5723:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:5213:1317:0520:3420:5621:5700:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:5214:1318:0621:3521:5622:5801:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:5215:1419:0622:3522:5723:5802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:5216:1420:0623:3523:5700:5803:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0209:5317:1421:0600:3500:5701:5904:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:5318:1422:0701:3601:5702:5905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:5319:1423:0702:3602:5803:5906:19