اوقات شرعی به افق ایواغلی
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی ایواغلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایواغلی

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق ایواغلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1006:4513:2817:1320:1120:3121:2400:41
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0907:4414:2818:1321:1221:3222:2601:40
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0708:4215:2719:1322:1322:3323:2702:40
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0509:4116:2720:1323:1423:3400:2803:40
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0310:4017:2721:1400:1500:3501:2904:39
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0211:3818:2722:1401:1601:3602:3005:39
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0012:3719:2723:1402:1702:3703:3206:39
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5813:3620:2700:1403:1803:3804:3307:38
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5714:3421:2701:1504:1904:3905:3408:38
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5515:3322:2602:1505:2005:4006:3509:38
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5416:3223:2603:1506:2106:4107:3710:37
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5217:3100:2604:1507:2207:4208:3811:37
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5018:3001:2605:1508:2308:4309:3912:37
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4919:2902:2606:1609:2409:4410:4013:36
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4720:2703:2607:1610:2510:4511:4114:36
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4621:2604:2608:1611:2611:4612:4315:36
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4422:2505:2609:1612:2712:4713:4416:35
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4323:2406:2610:1613:2813:4814:4517:35
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4100:2307:2611:1714:2914:4915:4618:35
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4001:2208:2612:1715:2915:5016:4819:35
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3802:2109:2613:1716:3016:5117:4920:34
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3703:2010:2514:1717:3117:5218:5021:34
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3504:1911:2515:1818:3218:5319:5122:34
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3405:1812:2516:1819:3319:5420:5323:34
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3306:1713:2517:1820:3420:5521:5400:33
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3107:1614:2518:1821:3521:5622:5501:33
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3008:1615:2619:1822:3622:5723:5602:33
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2909:1516:2620:1923:3723:5800:5703:33
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2810:1417:2621:1900:3800:5901:5804:33
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2611:1318:2622:1901:3802:0003:0005:32
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2512:1319:2623:1902:3903:0104:0106:32