اوقات شرعی به افق جیرده
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی جیرده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیرده

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جیرده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5913:0917:0020:1920:4021:3800:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5814:0918:0021:2021:4122:3901:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:0919:0022:2122:4223:4002:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5716:0920:0023:2123:4200:4103:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5617:0921:0000:2200:4301:4204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:0922:0101:2301:4402:4305:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5519:0923:0102:2402:4503:4406:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:5520:0900:0103:2403:4504:4507:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5421:1001:0104:2504:4605:4608:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5422:1002:0205:2605:4706:4709:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5423:1003:0206:2606:4807:4810:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5300:1004:0207:2707:4808:4811:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5301:1005:0208:2808:4909:4912:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5302:1006:0209:2809:5010:5013:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5203:1107:0310:2910:5011:5114:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5204:1108:0311:2911:5112:5215:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5205:1109:0312:3012:5213:5216:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:5206:1110:0313:3013:5214:5317:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5207:1111:0414:3114:5315:5418:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5208:1112:0415:3215:5316:5419:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:5109:1213:0416:3216:5417:5520:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0102:5110:1214:0417:3217:5418:5521:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5111:1215:0418:3318:5519:5622:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5112:1216:0519:3319:5520:5723:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5113:1217:0520:3420:5521:5700:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5114:1318:0521:3421:5622:5701:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:5215:1319:0522:3422:5623:5802:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5216:1320:0623:3523:5600:5803:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5217:1321:0600:3500:5701:5804:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5218:1422:0601:3501:5702:5905:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5219:1423:0602:3502:5703:5906:18