اوقات شرعی به افق جیرده
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی جیرده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیرده

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جیرده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:0917:0020:1920:4021:3800:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5814:0918:0021:2021:4122:3901:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5715:0919:0022:2122:4223:4002:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:0920:0023:2123:4300:4103:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5617:0921:0100:2200:4301:4204:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:0922:0101:2301:4402:4305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5519:0923:0102:2402:4503:4406:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5520:0900:0103:2403:4604:4507:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5421:1001:0104:2504:4605:4608:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5422:1002:0205:2605:4706:4709:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5423:1003:0206:2606:4807:4810:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5300:1004:0207:2707:4908:4911:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5301:1005:0208:2808:4909:4912:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5302:1006:0209:2809:5010:5013:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5203:1107:0310:2910:5011:5114:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1108:0311:3011:5112:5215:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5205:1109:0312:3012:5213:5316:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5206:1110:0313:3113:5214:5317:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5207:1111:0414:3114:5315:5418:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5208:1212:0415:3215:5316:5419:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5109:1213:0416:3216:5417:5520:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5110:1214:0417:3317:5418:5621:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5111:1215:0518:3318:5519:5622:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5112:1216:0519:3319:5520:5723:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5113:1317:0520:3420:5621:5700:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5114:1318:0521:3421:5622:5701:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5215:1319:0522:3422:5623:5802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5216:1320:0623:3523:5700:5803:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5217:1321:0600:3500:5701:5904:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1422:0601:3501:5702:5905:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1423:0602:3602:5703:5906:18