اوقات شرعی به افق احمد سرگوراب
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی احمد سرگوراب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احمد سرگوراب

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق احمد سرگوراب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5913:0917:0020:1920:4021:3800:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5914:0918:0021:2021:4122:3901:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5815:0919:0022:2122:4223:4002:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5816:0920:0123:2223:4300:4103:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5717:1021:0100:2200:4301:4204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5618:1022:0101:2301:4402:4305:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5619:1023:0102:2402:4503:4406:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:5620:1000:0103:2503:4604:4507:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5521:1001:0204:2504:4705:4608:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5522:1002:0205:2605:4706:4709:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:5423:1003:0206:2706:4807:4810:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5400:1004:0207:2707:4908:4911:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:5401:1105:0308:2808:4909:5012:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0518:5302:1106:0309:2909:5010:5013:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:5303:1107:0310:2910:5111:5114:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:5304:1108:0311:3011:5112:5215:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:5305:1109:0312:3012:5213:5316:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:5206:1210:0413:3113:5214:5317:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0323:5207:1211:0414:3114:5315:5418:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:5208:1212:0415:3215:5316:5519:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:5209:1213:0416:3216:5417:5520:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:5210:1214:0517:3317:5418:5621:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0203:5211:1315:0518:3318:5519:5622:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0204:5212:1316:0519:3419:5520:5723:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:5213:1317:0520:3420:5621:5700:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:5214:1318:0621:3421:5622:5801:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:5215:1319:0622:3522:5623:5802:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:5216:1420:0623:3523:5700:5803:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:5217:1421:0600:3500:5701:5904:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:5318:1422:0601:3601:5702:5905:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:5319:1423:0702:3602:5803:5906:19