اوقات شرعی به افق دیلمان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی دیلمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیلمان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیلمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5813:0716:5720:1720:3821:3500:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5714:0717:5821:1721:3822:3601:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5615:0718:5822:1822:3923:3702:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5616:0719:5823:1923:4000:3803:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5517:0720:5800:2000:4101:3904:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5518:0821:5801:2001:4202:4005:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5419:0822:5902:2102:4203:4106:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5420:0823:5903:2203:4304:4207:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5321:0800:5904:2304:4405:4308:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5322:0801:5905:2305:4406:4409:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5323:0802:5906:2406:4507:4510:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5200:0804:0007:2507:4608:4611:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5201:0805:0008:2508:4709:4612:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5202:0906:0009:2609:4710:4713:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5103:0907:0010:2610:4811:4814:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5104:0908:0111:2711:4812:4915:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5105:0909:0112:2812:4913:4916:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5106:0910:0113:2813:5014:5017:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5107:1011:0114:2914:5015:5118:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5108:1012:0115:2915:5116:5119:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5109:1013:0216:3016:5117:5220:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5110:1014:0217:3017:5218:5221:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5011:1015:0218:3018:5219:5322:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5012:1116:0219:3119:5220:5323:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5113:1117:0320:3120:5321:5400:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5114:1118:0321:3221:5322:5401:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5115:1119:0322:3222:5423:5502:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5116:1120:0323:3223:5400:5503:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5117:1221:0400:3200:5401:5504:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5118:1222:0401:3301:5402:5605:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5119:1223:0402:3302:5503:5606:17