اوقات شرعی به افق دیلمان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی دیلمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیلمان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیلمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5813:0716:5720:1720:3721:3500:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5714:0717:5821:1721:3822:3601:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5715:0718:5822:1822:3923:3702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5616:0719:5823:1923:4000:3803:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5517:0720:5800:2000:4101:3904:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5518:0721:5801:2001:4102:4005:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5419:0822:5902:2102:4203:4106:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5420:0823:5903:2203:4304:4207:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5421:0800:5904:2204:4405:4308:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5322:0801:5905:2305:4406:4409:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5323:0802:5906:2406:4507:4510:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5200:0804:0007:2407:4608:4511:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5201:0805:0008:2508:4609:4612:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5202:0906:0009:2609:4710:4713:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5203:0907:0010:2610:4811:4814:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5104:0908:0111:2711:4812:4915:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5105:0909:0112:2712:4913:4916:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5106:0910:0113:2813:4914:5017:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5107:1011:0114:2814:5015:5118:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5108:1012:0115:2915:5116:5119:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5109:1013:0216:2916:5117:5220:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0102:5110:1014:0217:3017:5118:5221:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5011:1015:0218:3018:5219:5322:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5012:1116:0219:3119:5220:5323:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5113:1117:0320:3120:5321:5400:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5114:1118:0321:3121:5322:5401:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:5115:1119:0322:3222:5323:5502:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5116:1120:0323:3223:5400:5503:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5117:1221:0300:3200:5401:5504:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5118:1222:0401:3301:5402:5605:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5119:1223:0402:3302:5503:5606:17