اوقات شرعی به افق رودسر
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی رودسر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رودسر

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رودسر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:0616:5620:1620:3721:3500:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5514:0617:5721:1721:3822:3601:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5415:0618:5722:1722:3823:3702:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5416:0619:5723:1823:3900:3803:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5317:0620:5700:1900:4001:3904:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5318:0621:5701:2001:4102:4005:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5219:0622:5802:2002:4203:4106:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5220:0623:5803:2103:4204:4207:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5121:0600:5804:2204:4305:4308:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5122:0701:5805:2205:4406:4309:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5123:0702:5806:2306:4407:4410:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5000:0703:5907:2407:4508:4511:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5001:0704:5908:2408:4609:4612:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:5002:0705:5909:2509:4610:4713:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:4903:0706:5910:2610:4711:4814:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4904:0708:0011:2611:4812:4815:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4905:0809:0012:2712:4813:4916:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4906:0810:0013:2713:4914:5017:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4907:0811:0014:2814:4915:5018:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4808:0812:0015:2815:5016:5119:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4809:0813:0116:2916:5017:5220:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4810:0914:0117:2917:5118:5221:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4811:0915:0118:3018:5119:5322:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4812:0916:0119:3019:5220:5323:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4813:0917:0220:3020:5221:5400:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4814:1018:0221:3121:5222:5401:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4815:1019:0222:3122:5323:5402:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4916:1020:0223:3123:5300:5503:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4917:1021:0300:3200:5301:5504:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4918:1022:0301:3201:5402:5505:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4919:1123:0302:3202:5403:5606:15